Návod

Ako obložiť kúpeľňu

Zaslúži si vaša kúpeľňa nové obklady? Viete, čo všetko k tomu budete potrebovať a ako pripraviť miestnosť predtým, než začnete obkladať? S našim video návodom z projektovej dielne HORNBACH to zvládnete raz dva.

Na tento projekt budete potrebovať:

Užitoční pomocníci pre váš projekt:

  • čistiace prostriedky a metly
  • pracovné oblečenie a ochranné pomôcky

Krok za krokom

PRÍPRAVA

01

Najprv si zmerajte miestnosť, aby ste si vedeli určiť správne množstvo materiálu. Jednoduchšie je, ak si na začiatku urobíte orientačný náčrt. Skontrolujte pomocou vyrovnávacej laty, či sú steny rovné. To isté urobte aj s podlahou, pretože tam stenové obklady doliehajú smerom dole. Trhliny a škáry je potrebné vytmeliť vopred. V prípade naimpregnovaných sadrokartónových dosiek použite vhodný tmel. Na ochranu pred nečistotami môžete dvere a okná oblepiť fóliou. Nasiakavé podklady, ako napr. sadrokartónové dosky na predstenovom prvku, sa pred položením obkladu ošetria základným náterom.

 Ako obložiť kúpeľňu
02

Naplánujte si obraz položenia stenového obkladu. Ideálne bude, ak si obklad symetricky usporiadate v smere hlavného pohľadu. Počas umiestňovania obkladu sa môžete riadiť aj podľa sanitárnych objektov a obklad usporiadať napr. podľa umývadla.

 Ako obložiť kúpeľňu
03

Miesto v sprche a nad vaňou je potrebné utesniť pred striekajúcou vodou. Vodovodné prípojky sa opatria tesniacimi manžetami. Obzvlášť praktické sú samolepiace manžety. Pravouhlý roh sa utesní pomocou samolepiacej tesniacej pásky. Stiahnite kus zo zadnej strany fólie a začnite s nalepovaním tesniacej pásky. Páska by sa mala nalepiť rovnomerne na obidve strany steny. Potom si vyznačte oblasť sprchy, ktorú chcete obložiť, na steny s presahom 10 cm. Na to môžete použiť aj laser.

 Ako obložiť kúpeľňu
04

Po nanesení tesniacej pásky a tesniacich manžiet sa oblasť sprchy vo vnútri vyznačeného priestoru dvakrát utesní pomocou tekutého tesnenia. Naneste tesniacu hmotu pre kontrolu najprv pomocou hladiacej lyžice (bez ozubenia). Po zaschnutí môžete naniesť druhú vrstvu pomocou valčeka na základný náter. Vďaka tomu tak uvidíte, kde ste už boli, pretože nanášanie by malo prebiehať priebežne dvoma vrstvami. Pretrite už predtým nanesené tesniace manžety a tesniacu pásku v obidvoch vrstvách pomocou tekutého tesnenia.

 Ako obložiť kúpeľňu

POLOŽENIE OBKLADOV NA PREDSTENOVOM PRVKU

05

Odoberte niekoľko stenových obkladov z viacerých balení, tak dosiahnete rovnomerný farebný obraz. To je dôležité aj pri rovnakej farbe vypálenia. Potom rozmiešajte lepidlo na obklad. Najvhodnejšie je použitie flexibilného lepidla. Pripravte si iba toľko lepidla, koľko budete vedieť spracovať za danú dobu. Na rozmiešanie použite miešadlo alebo špirálové miešadlo na vŕtačku. Po vyzretí je lepidlo pripravené na spracovanie. Teraz ho naneste pomocou hladiacej lyžice s vhodným ozubením podľa naplánovaného obrazu. Ozubenie závisí od veľkosti obkladu. Ak je obklad široký ako 60 cm, ozubenie by mohlo byť napr. 8 mm.

 Ako obložiť kúpeľňu
06

V prípade veľkoformátových obkladov by sa malo lepidlo nanášať vždy zdola nahor, aby bol obklad podopretý a nemohol tak skĺznuť. Priložte prvú dlaždicu tak, aby lícovala okraj. Pri podlahe použite škárovacie kliny, aby vznikla podlahová škára. Potom prikladajte ďalšie obklady do prvého radu.

 Ako obložiť kúpeľňu

Tip:

Priložte ďalší obklad najprv priamo k poslednému obkladu, a potom ho posuňte s medzerou na škáru do strany. Tak zo škár nebude vytekať lepidlo. Priebežne skontrolujte horné hrany obkladu pomocou vodováhy. Korekciu môžete vykonávať pomocou škárovacích klinov.

07

Na obklad si vyznačte otvory, napr. na WC prípojky a vyrežte ich pomocou uhlovej brúsky. Položte pod obklad dosku z tvrdej peny. Dbajte na bezpečnosť a pri práci s uhlovou brúskou vždy používajte ochranné okuliare!

 Ako obložiť kúpeľňu
08

Rovné, priebežné rezy urobte pomocou rezačky na dlažbu. Na veľkoformátové obklady musí byť rezačka na dlažbu dostatočne veľká.

 Ako obložiť kúpeľňu

Tip:

V prípade, že by zakúpenie prístroja bolo nevýhodné, môžete si ho aj požičať.

09

Otvory na vodovodné prípojky alebo závitové skrutky sa najlepšie podaria s použitím vrtného vykružováka. Ak je na to uhlová brúska prispôsobená, môžete na ňu nasadiť vrtný vykružovák.

 Ako obložiť kúpeľňu
10

Po obložení čela predstenového prvku prichádza na rad postranná časť. Na vytvorenie optimálneho prechodu použite vhodné lišty na dlažbu – alebo rovno dekoračný profil. Naneste po strane lepidlo na dlažbu a uložte do nej profil. Potom môžete zmerať požadovanú šírku dlažby, narezať ju a zasadiť. Na správnu medzeru medzi dekoračným profilom a dlažbou použite škárovacie kliny. Škáru dodržte aj k priliehajúcej stene.

 Ako obložiť kúpeľňu
11

Prechody pri dekoračných profiloch od zvislého k vodorovnému profilu môžete vytvoriť pomocou vhodných rohových kusov. Horné krycie plochy spracujte rovnakým spôsobom ako bočné: najprv naneste lepidlo, potom vtlačte pri okraji dekoračný profil do lepidlového lôžka a potom položte obklady.

 Ako obložiť kúpeľňu

NANESENIE OBKLADOV PRI SPRCHE A KÚPEĽŇOVEJ VANI

12

Ak budete po obkladaní ešte montovať sprchovú vaničku alebo vaňu, ponechajte si na to príslušný priestor. Vyznačte si na stenu výšku a šírku vane. Zväčšite voľné časti na celú šírku obkladu. Narežte si podperné laty na podoprenie dlažby nad voľnými časťami a prichystajte si ich.

Aj tu ukladajte obklady smerom zdola nahor. Po priložení obkladu nad voľné časti ihneď pod ne namontujte podperné laty. Podperné laty môžete odstrániť po vytvrdnutí lepidla. Voľné časti sa obložia, až keď sa umiestni sprchová vanička a vaňa.

 Ako obložiť kúpeľňu
13

Pri obkladaní ostenia okna sa najprv položí obklad na okne. Pri plánovaní zohľadnite priebežný priebeh škár smerom ku stenovým obkladom. Ak to bude možné, môžete otvory na ostení vyrezať z obkladu pomocou uhlovej brúsky.

 Ako obložiť kúpeľňu

Tip:

14

Optimálny prechod pri okennom ostení vytvoríte aj v tomto prípade pomocou dekoračných profilov. Keď bude stena obložená, naneste na ostenie lepidlo na dlažbu a zasaďte najprv dekoračné profily. Potom odmerajte rozmery obkladov, narežte ich a položte do lepidla.

 Ako obložiť kúpeľňu

ŠKÁROVANIE

15

Najideálnejšie bude, ak použijete flexibilnú škárovaciu maltu a rozmiešate ju podľa pokynov od výrobcu. Dávkovacie vedro vám uľahčí určenie toho správneho množstva vody. Škárovaciu maltu naneste pomocou gumovej stierky uhlopriečne smerom ku škáram obkladu a nechajte ju zatuhnúť.

 Ako obložiť kúpeľňu
16

Plochu umyte čistou vodou, profilové lišty a dekoračné lišty utrite mäkkou tkaninou.

 Ako obložiť kúpeľňu
17

Prechodové škáry medzi kúpeľňovým zariadením a stenami vyškárujte trvalo elastickým sanitárnym silikónom. Narežte vpredu na tryske silikónovú kartušu, nasaďte ju do pištole a plynulo naneste škárovaciu hmotu.

 Ako obložiť kúpeľňu
18

Potom ju stiahnite hladidlom na škáry. Teraz počkajte, kým silikón nezaschne.

 Ako obložiť kúpeľňu

Ako namontovať sprchový kút s vaničkou

Niekto sa rád "naloží" do vane, niekto si rád v sprchovom kúte užíva hlasitý spev. Nielen pre priaznivcov sprchového kúta tu máme video návod z projektovej dielne HORNBACH, ako si sprchový kút do kúpeľne inštalovať a to viac