Inštalácia kachlí

Nainštalovať kachle sa zdá pomerne jednoduchou úlohou, ale nemusí to tak byť. Už samotná manipulácia s kachľami nie je ľahká, pamätajte že väčšinou vážia desiatky ba aj stovky kilogramov. Umiestnenie nám definuje existencia samotného komína, avšak nezabudnite zabezpečiť podlahu proti zahoreniu.

Na podlahu z horľavého materiálu, ako je drevo, parkety, laminát, koberec alebo PVC, treba pod krbové kachle položiť nehorľavú izolačnú dosku/podložku. Na ochranu pred odletujúcimi iskrami sa zvyčajne používajú polkruhové podložky z kovu alebo skla, dostupné sú ale aj dosky z prírodného kameňa, ktoré vyjdú drahšie alebo hranaté dosky. Namiesto samostatnej dosky je možné na podlahu, v miestach kam prídu kachle, položiť dlažbu.

Kachle staviame ideálne do stredu ochrannej dosky, od steny ponecháme odstup asi 20 cm. Od horľavých stavebných súčastí musí odstup činiť min. 40 cm. Pomocou príslušnej izolácie (napr. min. 2 cm minerálnej vlny) možno odstup skrátiť na 10 cm.

Najobľúbenejší produkt

Plech pod kachle lakovaný 100x65 cm
Plech pod kachle lakovaný 100x65 cm
Artikel Rating  (1)
21,40 € / ks

Ako prepojiť kachle s komínom

Na rozdiel od kachľovej pece nie je potrebné pri inštalácii krbových kachlí murovať. Praktický zdroj tepla nainštalujeme pomerne ľahko. Trochu ťažšie je len napojenie dymovodu na vhodný komín. Rúra ku kachliam - nazývaná tiež dymovod - je spojovacím článkom medzi krbovými kachľami a komínom. Mala by byť dlhá max. 2-3 metre a mať max. 2-3 oblúky. Jedine tak bude odchádzať dym vyprodukovaný v kachliach úplne bez problémov.

Ak je rúra príliš dlhá, môže sa v nej usadzovať veľké množstvo sadzí. Priemer rúry musí zodpovedať priemeru odvodného hrdla kachlí. Keby netesnila, bude sa dym vracať do miestnosti.

Z náradia si pripravíme:

  • vŕtacie kladivo s dlátovým vrtákom
  • miešací nástavec
  • murársku lyžicu
  • nástrčkový kľúč s T rukoväťou
  • skladací meter

Ako pripojiť kachle na dymovod

1. krok
Ak máme kachle umiestnené na svojom mieste, tak si môžeme vyznačiť miesto na pripojenie ku komínu. Pomôže nám pritom šablóna s priemerom rúrky.

2. krok
Následne je potrebné pripraviť otvor do komína. Aby pri vysekávaní neodskakovala farba ani omietka mimo okraj otvoru, oblepíme ho. Stenu pod ním aj podlahu zakryjeme fóliou. Ideálne je si stenu dookola predvŕtať, potom ju vrtným kladivom a dlátom vysekáme, aby sme sa dostali ku komínu. V tomto prípade je možné usadiť rúru do žiaruvzdornej malty.

3. krok
Vo chvíli, kedy máme otvor pripravený, tak môžeme zasunúť dymovú zder, ktorá je súčasťou sady dymovodu a duté priestory okolo vyplníme maltou.

4. krok
Vysekaný otvor začistíme, najprv je potrebné ho navlhčiť, potom dookola nanesieme trochu malty. Než napojíme dymovod na krbové kachle, oblepíme miesto spoja tesniacou páskou zo sklených vlákien.

5. krok
Nasadíme koleno dymovodu najprv na kachle, potom do dymovej zdere. Mastencové obloženie je pripravené tak, aby sa dalo s pomocou priloženého upevňovacieho materiálu ľahko nasadiť alebo len položiť na krbové kachle, ktoré sme práve nainštalovali.

Dymovod

Od horľavých stavebných súčastí musí odstup činiť min. 40 cm. Pomocou príslušnej izolácie (napr. min. 2 cm minerálnej vlny) je možné odstup skrátiť na 10 cm (norma sa môže líšiť, viď. návod k obsluhe).

Odstup od zadnej steny

Od nehorľavých stien (napr. murovaných a omietnutých stien) je nutné zachovať podľa DIN k zadnej stene odstup 20 cm (norma sa môže líšiť, viď návod k obsluhe).

Podlaha

Pri podlahových krytinách citlivých na teplotné výkyvy, ako napr. drevených podlahách či podlahových kobercoch, sa musí prístroj postaviť na nehorľavú podkladovú dosku. Pri tej je bezpodmienečne nutné, aby vždy od vnútorného okraja otvoru ohniska doska prečnievala spredu o min. 50 cm a zo strany min. o 30 cm.

Dosah žeravenia

Minimány odstup v dosahu žeravenia podľa DIN je 80 cm (norma sa môže líšiť, viď návod k obsluhe).

Hornbach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Produkty z fotografie dostupné v e-shope:
1
Dymovod

Od horľavých stavebných súčastí musí odstup činiť min. 40 cm. Pomocou príslušnej izolácie (napr. min. 2 cm minerálnej vlny) možno odstup skrátiť na 10 cm (norma sa môže líšiť, viď návod k obsluhe).

2
Odstup od zadnej steny

Od nehorľavých stien (napr. murovaných a omietnutých stien)
je nutné zachovať podľa DIN k zadnej stene odstup 20 cm
(norma sa môže líšiť, viď návod na obsluhu).

3
Odstup od bočnej steny

Od nehorľavých bočných stien (napr. murovaných a omietnutých stien) musí minimálny odstup podľa DIN činiť 20 cm. Norma sa avšak môže u jednotlivých kachlí líšiť. Pozrite sa za týmto účelom tiež do návodu na obsluhu, resp. na pokyny od výrobcu.

4
Dosah žeravenia

Minimálny odstup v dosahu žeravenia podľa DIN 80 cm
(norma sa môže líšiť, viď návod na obsluhu).

5
Podlaha

Pri podlahových krytinách, citlivých na teplotné výkyvy ako napr. drevených podláh či podlahového koberca, sa musí prístroj postaviť na nehorľavú podkladovú dosku. U tej je bezpodmienečne nutné, aby vždy od vnútorného okraja otvoru kúreniska doska prečnievala spredu o min. 50 cm a zo strany
min. o 30 cm.

6
Šírka kachlí
7
50 cm
8
30 cm
9
30 cm

Ak sa nachádza prípojka pre dymovod vo vonkajšej stene, nestačí dutiny okolo dymovej zdere vyplniť maltou, ale je potrebné použiť na ich utesnenie minerálnu vatu. Pozor pri prechode dymovodu zateplenou stenou: dymovod nesmie prechádzať vrstvou tvrdenej penovej hmoty, izolačnú vrstvu treba v mieste priechodu dymovodu vyrezať a okolo rúry použiť nehorľavý stavebný alebo tepelne izolačný materiál. Oplatí sa poradiť sa s odborníkmi.

Pre steny z dreva alebo drevených prefabrikátov existujú nehorľavé stenové priechodky, do ktorých sa dymovod zavedie.
Dymovod musí mať otvor, ktorý slúži na čistenie. Pri štandardných sadách je tento otvor zreteľne viditeľný, pri drahších je zabudovaný nenápadne.

Dlhodobý trend vývoja pri krbových kachliach je vyrábať vykurovacie telesá s vysokou účinnosťou. Ruka v ruke s vysokou účinnosťou ide aj nízka teplota spalín na výstupe (čím vyššia účinnosť, tým nižšia teplota spalín). S nízkou teplotou spalín na výstupe z kachlí súvisí riziko kondenzácie spalín v dymovode alebo v komíne (tvorba dechtu). Aby sa zabránilo ďalšiemu zbytočnému ochladzovaniu spalín v dymovode, je odporúčané dymovod zapojiť najkratšou cestou do komína.

Optimálnym variantom je použitie zadného vývodu dymovodu, ak to konštrukcia kachlí umožňuje. Zapojenie je potom veľmi jednoduché - stačí použiť rúrku s dĺžkou 25 cm, zder a ružicu. V prípade, že budú kachle pripojené na komín s vysokým ťahom, je odporúčané inštalovať rúrku s klapkou.

Priškrtením klapky je možné znížiť komínový ťah. Vysoký komínový ťah výrazne znižuje účinnosť kachlí. Prejavuje sa tým, že kachle horia príliš rýchlo žltým plameňom a pocitovo málo hrejú. Palivo nemá dostatok času na vyhorenie a je rýchlo odvádzané do komína.

Ďalej je znížená možnosť regulácie (priškrtenia) výkonu kachlí. Aj po zatvorení tiahel primárneho a sekundárneho vzduchu kachle horia rýchlo. Toto je dané tým, že vysoký ťah "ťahá" spaľovacie vzduchy do spaľovacej komory. V prípade extrémneho ťahu komína sa odporúča nainštalovanie regulátora komínového ťahu.

Časté otázky

Veľmi častou otázkou je redukovanie dymovodov na iný priemer, než je vývod z krbových kachlí alebo vložky. Nie je problém redukovať dymovod z menšieho (kachle) na väčší (komín). Na takéto zapojenie sa použije jednoduchá redukcia (dvojkružie), ktorá sa vloží na vstup do komína. Táto redukcia je prispôsobená pre použitie do keramických tvaroviek tým, že jej vonkajší rozmer je o 5-7 mm menší ako je oficiálny rozmer dymovodu.

Ako pripojiť kachle na dymovod

Pri keramických tvarovkách nemá výstupná tvarovka pravidelný guľatý tvar, ale zužuje sa smerom dovnútra. Ak by bola použitá redukcia s vonkajším priemerom rovnakým ako je priemer komína, je veľký predpoklad, že by pri zahriatí dymovodu (a jeho zväčšení vplyvom rozťažnosti materiálu) došlo k poškodeniu (prasknutiu) keramickej tvarovky. To je dôvod, prečo sa používa redukcia s menším vonkajším rozmerom, než je rozmer komína.

Voľný priestor, ktorý zostane medzi redukciou a keramickou tvarovkou sa vyplní kachliarskym povrazom. Nie je vhodné používať tmely, ktoré nie sú pružné - ich použitie by mohlo viesť k poškodeniu keramickej tvarovky.

Pamätajte, že

dymovody a komín sa postupne počas kúrenia môžu zanášať spalinami z horenia, preto je nutné ich pravidelne servisovať. Dymovody je vhodné čistiť aj niekoľkokrát do roka podľa toho, ako často kúrite. Túto prácu veľmi uľahčujú dymovody s čistiacimi otvormi, ktoré máme tiež v ponuke.
Navyše pamätajte, že je povinnosťou mať čistiace otvory kvôli revízii komína. Čo sa týka komína, ten by mal byť kominárom prehliadnutý pred každou vykurovacou sezónou. Revíziu komína je nutné tiež vykonať pri akomkoľvek zásahu do spalinovej cesty (pripojenie spotrebiča, odpojenie spotrebiča).

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať