Pálené tehly sú klasikou

Plná tehla pálená

Plná tehla pálená, alebo krátko tehla, je najstarším umelým stavebným kameňom. Základnými materiálmi pre výrobu pálených tehál sú hlina, čiastočne íl, piesok a šamot.

  • Dierované tehly slúžia pre zníženie hmotnosti a lepšiu tepelnú izoláciu.
  • Priečne dierované tehly (dierovanie zvislo ku styčnej ploche) možno použiť ako únosnú vrstvu.
  • Pozdĺžne dierované tehly (dierovanie vodorovne ku styčnej ploche) nemajú takú dobrú únosnosť.
  • U ľahkých priečne dierovaných tehál sa prímesami vytvárajúcimi poréznu štruktúru dosahuje zvýšená tepelná izolácia pri súčasnom znížení hmotnosti. Tie predstavujú typickú tehlu vonkajších múrov pri stavbe domu.

6 tipov, ako vybrať murivo a tehly na stavbu

S pórobetónovou tehlou je radosť pracovať

Tvárnice, tvarovky a dosky

Tento pomerné ľahký, minerálny stavebný materiál ponúka jednoduché spracovanie. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, čo ho robí plne použiteľným pre tvorbu muriva. Rovnako sa používa na stavbu vonkajších a vnútorných stien a tiež ľahkých priečok, stropov a striech.

Pórobetónové tehly sú dokonca ideálne na individuálnu výstavbu interiéru, pretože tento materiál ponúka univerzálne možnosti spracovania.

6 tipov, ako vybrať murivo a tehly na stavbu

Betónové tehly do každej záhrady

Stavebné tehly

Plné betónové tehly sa používajú pri stavbe dekoratívnych múrov. Používajú sa napr. pri stavbe záhradných múrov alebo stavbe schodiska na záhrade.

6 tipov, ako vybrať murivo a tehly na stavbu

Ľahké betónové tehly majú výborné vlastnosti

Pemzové tehly alebo keramzitové bloky

Ľahké betónové tehly pozostávajú z cementu, prímesí ako je pemza alebo keramzit a z vody. Tehly majú vysoké tepelnoizolačné vlastnosti a sú vhodné pre murivo všetkého druhu, stropy a tiež vonkajšie steny. Sú k dispozícii ako duté tvárnice, plné tehly a plné tvárnice.

6 tipov, ako vybrať murivo a tehly na stavbu

Vápennopieskové tehly na hrubú stavbu

Plné tehly, dierované tehly a tvárnice

Vápennopiesková tehla sa používa v hrubej stavbe na priečkové steny či vonkajšie múry, ponúka vysokú zvukovú izoláciu, a je preto vhodná pre oddelenie dvoch častí stavby. Vytvára dobrú klímu v miestnosti, u vonkajších stien však vyžaduje tepelnú izoláciu.

V podstate platí: Čím silnejší je múr, tým tenšia môže byť tepelná izolácia. Vďaka systému pera a drážky možno tehly dobre spracovať bez použitia malty pomocou styčných škár.

Stavebné tehly pre systémové steny

Ľahké pálené tehly alebo ľahké betónové tehly

Veľkoformátové ľahké pálené tehly alebo ľahké betónové tehly so zabudovanými prídavnými tepelnoizolačnými vrstvami sa používajú pre omietnuté vonkajšie steny s vysokou tepelnou izoláciou.

6 tipov, ako vybrať murivo a tehly na stavbu