Návod

Ako vymeniť stojace WC

Stojace WC zvládnete vymeniť sami za necelé 3 hodiny. V našom video návode z projektovej dielne HORNBACH vám ukážeme, ako demontovať stojace WC a aké pomôcky budete potrebovať pre montáž novej WC misy. Jednoduchá výmena WC misy - s HORNBACHom!

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Demontáž starej WC misy

01

Najprv uzavrite rohový ventil na splachovacej nádržke a nádržku vypustite (stlačte ovládacie tlačidlo). Teraz povoľte skrutkovanie WC pri podlahe. Ak je na okraji ešte silikónová škára, rozrežte ju pomocou univerzálneho noža.

Teraz vytiahnite splachovaciu rúrku z WC a položte ju bokom. Odstráňte WC a vytiahnite pritom z WC pripojovacie hrdlo. Zvyškovú vodu z WC nechajte vytiecť do vedra.

Zvyšky silikónu by sa mali čo možno najviac odstrániť. Ak je nainštalovaná protihluková izolácia, môžete ju tiež odstrániť.

 Ako vymeniť záchodovú misu

Montáž WC

02

WC otočte a položte ho na podložku z kartónu. Plochu zabezpečte protihlukovou izoláciou. Ak je vaše nové WC väčšie ako dostupná protihluková doska, nalepte namiesto toho zúbkovanú rýchlomontážnu pásku na spodný okraj WC. Táto páska má rovnaký účel.

 Ako vymeniť záchodovú misu
03

Ako ďalší krok postavte WC misu. Podľa WC a splachovacej rúrky budete potrebovať ešte jednu vhodnú spojku, čiže spojovací diel medzi WC a splachovacou rúrkou. Tú nasaďte na prípojku splachovacej rúrky na zadnej strane WC. Splachovaciu rúrku natrite na konci mazadlom a zasuňte ju až na doraz do spojky.

 Ako vymeniť záchodovú misu
04

A teraz si zmerajte výšku a dĺžku splachovacej rúrky. Výšku zmeriate od podlahy až do miesta zastrčenia na splachovacej nádržke. Potom výšku jednoducho preneste na zvislú splachovaciu rúrku. U dĺžky pri WC hrá úlohu tiež WC doska. Rúrku skráťte len do tej miery, aby sa ešte dobre dala otvárať WC doska a aby nezapadávala. Za týmto účelom sa pozrite do návodu na montáž od časti WC doska.

 Ako vymeniť záchodovú misu
05

Splachovaciu rúrku odrežte na označených miestach pílkou na kov. Reznú hranu obrúste pilníkom alebo brúsnym papierom.

 Ako vymeniť záchodovú misu
06

Potom splachovaciu rúrku priskrutkujte k splachovacej nádržke, nasuňte WC do správnej polohy a spojte so splachovacou rúrkou. V mieste spoja splachovaciu rúrku natrite mazadlom. Potom ju bude možné lepšie nasunúť do tesnenia hrdla u WC misy.

 Ako vymeniť záchodovú misu
07

Ešte raz WC presne vycentrujte tak, aby bolo súbežne so stenou. Potom si vyznačte vonkajší obrys WC ceruzkou po strane na skrutkovaní na podlahe. Rovnako si vyznačte miesta otvorov pre vyvŕtanie na oboch stranách podlahy.

 Ako vymeniť záchodovú misu
08

Spolu s WC misou by sa malo vymeniť aj pripojovacie hrdlo odpadovej rúrky. Na tento účel si zmerajte medzeru medzi WC a stenou.

 Ako vymeniť záchodovú misu
09

Potom si zmerajte zástrčnú hĺbku pri stenovom prípoji.

 Ako vymeniť záchodovú misu
10

Teraz nasaďte pripojovacie hrdlo u WC a urobte si značku pomocou vodováhy, ktorú priložíte na zadný okraj WC na rúru. Od tejto značky pričítajte už zmeranú zástrčnú hĺbku a odstup WC od steny. Tým získate celkovú požadovanú dĺžku pripojovacieho hrdla.

 Ako vymeniť záchodovú misu
11

Rez vykonajte opäť ručnou pílou na kov. Reznú hranu obrúste pilníkom alebo brúsnym papierom.

 Ako vymeniť záchodovú misu
12

Potom WC misu otočte a zmerajte hrúbku steny WC v mieste skrutkovania. Tento rozmer potom vyznačte smerom dovnútra a vyvŕtajte otvory na hmoždinky. Teraz zasaďte hmoždinky a naskrutkujte upevňovací uholník.

 Ako vymeniť záchodovú misu
13

Teraz pripojovacie hrdlo nasaďte na prípoj WC. Potom nasaďte WC na upevňovací uholník. Ďalej zastrčte do WC splachovaciu rúrku a spojte pripojovacie hrdlo so stenovým prípojom. WC pre tento účel ešte trochu posuňte dopredu tak, aby bolo možné rúrky lepšie spojiť. Potom WC vyrovnajte tak, aby lícovali postranné otvory na skrutky s upevňovacími uholníkmi.

 Ako vymeniť záchodovú misu
14

Po strane teraz môžete priskrutkovať WC k upevňovacím uholníkom a nasadiť zakrývacie krytky na hlavičky skrutiek.

 Ako vymeniť záchodovú misu
15

Otvorte opäť rohový ventil na splachovacej nádržke a nechajte nádržku naplniť vodou. A teraz jedenkrát spláchnite a skontrolujte utesnenie rúrkového spoja.

 Ako vymeniť záchodovú misu

Montáž WC dosky

16

WC doska sa môže výrobok od výrobku mierne líšiť. Obidve upevňovacie hmoždinky zastrčte do predurčených otvorov na WC mise. Potom zastrčte do hmoždiniek držiaky.

 Ako vymeniť záchodovú misu
17

V tomto kroku sa vám zíde sada na uchytenie WC dosky. Upevnite WC dosku na oba držiaky. Tie sú otočné, vďaka čomu je možné ich upraviť presne na šírku podľa WC dosky. Keď bude WC doska presne sedieť, stlačte aretáciu a sedadlo opäť odnímte. Držiaky potom finálne dotiahnite skrutkovačom a nasaďte zakrývacie rozety. Teraz nasaďte WC dosku a nechajte zapadnúť na držiaky.
Na záver vyškárujte WC pri podlahe sanitárnym silikónom a stiahnite silikón dohladka pomocou hladidla na škáry.

 Ako vymeniť záchodovú misu

Tipy & triky

Chcete prestavať kolmý WC vývod na vodorovný? Žiadny problém! Za týmto účelom jednoducho zabudujte pravouhlý odtokový oblúk, ktorý nasuniete na vodorovný vývod.

A ak bude teraz medzi WC a stenou väčšia medzera, môžete použiť predĺženie splachovacej rúrky.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako namontovať sprchový kút s vaničkou

Niekto sa rád "naloží" do vane, niekto si rád v sprchovom kúte užíva hlasitý spev. Nielen pre priaznivcov sprchového kúta tu máme video návod z projektovej dielne HORNBACH, ako si sprchový kút do kúpeľne inštalovať a to viac