Návod

BUILDIFY - Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

BUILDIFY - Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Urobte si pohodlie s dvojmiestnou lavicou od BUILDIFY. Môžete si ju postaviť sami pomocou niekoľkých krokov. Postupne vám ukážeme ako.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál:

 • 26 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 4,0 x 35 mm
 • Skrátiteľná lišta preglejka prímorská borovica (18 mm)
 • Operadlo: 1 kus po 1200 x 500 mm
 • Sedacia plocha: 1 kus po 1480 x 600 mm
 • Bočnice: 2 kusy po 700 x 600 mm
 • Traverzy: 2 kusy po 1044 x 100 mm

Náradie:

 • Aku skrutkovač
 • Vrták so záhlbníkom
 • Sada bitov
 • Skladací meter
 • Ceruzka
 • Brúsny papier

Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Krok za krokom

Obrúste hrany

01

Omotajte kus brúsneho papiera na drevený klátik a brúste rezné hrany, kým sa nezahladia všetky drsné miesta.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Vyrezanie bočníc

02

Obe bočnice presne vyrežte podľa náčrtku z preglejkovej dosky (700x600 mm) - pred prvým rezaním si vyznačte všetky body a rezné línie. Potom obrúste všetky čerstvé rezné hrany, dokiaľ nebudú všetky hrubé miesta hladké.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Tip: Vŕtanie

03

Na predvŕtanie sa odporúča "vrták so záhlbníkom". Tým vznikne na hornom konci vyvŕtaného otvoru kužeľ, ktorý bude vytvárať miesto pre hlavičku skrutky. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Vyvŕtanie a zahĺbenie otvorov do bočníc

04

Do bočníc vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtu zvonka pomocou vrtáka so záhlbníkom - na tento účel bočnice položte na seba a vyvŕtajte do nich otvory naraz - to ušetrí ďalšie vyznačovanie otvorov. Následne zahĺbte vyvŕtané otvory bočnice ležiace naspodku zvlášť z druhej strany tak, aby boli bočnice v zrkadlovom prevedení (pravá + ľavá). Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete tieto bočnice k obom traverzám.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Vyvŕtanie a zahĺbenie otvorov do sedacej plochy

05

Do pohľadovej strany sedacej plochy vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka sa záhlbníkom. Skrz tieto otvory priskrutkujte sedaciu plochu k prednej traverze a bočniciam.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva
06

Do pohľadovej strany sedacej plochy vyvŕtajte a zahĺbte pre zadnú traverzu otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka sa záhlbníkom.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Vyvŕtanie a zahĺbenie otvorov do operadla

07

Do operadla vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáku so záhlbníkom.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Vyrezanie zaoblenia pre sedaciu plochu a operadlo

08

Zaoblite rohy operadla a sedacej plochy. Za týmto účelom položte na rohy bežnú plechovku s farbou (polomer 55 mm) a vyznačte si polomer. Potom odrežte rohy vykružovačkou a brúste rezné hrany, kým nebudú všetky hrubé miesta hladké.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Priskrutkovanie bočníc k traverzám

09

Traverzy priskrutkujte zhora v zákryte a v pravom uhle k dosadacej hrane sedacej plochy medzi bočnicami vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35mm) po každej strane. Traverzu vždy podržte tak, aby skrutka zašla doprostred na čelnú stranu traverzy.

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Priskrutkovanie sedacej plochy a operadla

10

Najprv priskrutkujte sedaciu plochu celkom dvanástimi skrutkami (4,0 x 35mm) k bočniciam a traverzám. Potom priskrutkujte operadlo celkom šiestimi skrutkami (4,0 x 35 mm) k bočniciam - vzdialenosť medzi sedacou plochou a operadlom činí 36 mm (2 x 18 mm hrúbky materiálu). Pre zmeranie a nasadenie operadla preto môžte použiť zvyšok prírezu z 2. kroku!

 Ako vyrobiť dvojmiestnu lavicu z dreva

Bezpečnostné pokyny

Dôležité! Pozorne si, prosím, prečítajte tieto informácie.

Návody boli vytvorené s maximálnou presnosťou, znázorňujú ale vždy iba možný postup. Posúďte preto realisticky svoje vlastné schopnosti a v prípade neistoty si nechajte bezpodmienečne poradiť od odborníkov! HORNBACH neručí za nesprávne použitie materiálov a náradia, ani za neodborne vykonanú montáž.

1. Po žiadnom nábytku sa nesmie šplhať ani na ňom cvičiť. Poučte najmä deti o tomto možnom riziku, aby sa zabránilo pádom.

2. Pri všetkých pracovných krokoch noste vhodné ochranné vybavenie.

3. Neopracované povrchy pred stavbou nábytku obrúste, aby sa zabránilo zraneniu (napr. triesky).

4. Všetky hrany sa musia v ideálnom prípade opracovať pomocou hornej frézky (fréza s minimálnym polomerom 3 mm). Pokiaľ by ste nemali k dispozícii hornú frézku, musí sa zbrúsiť hrana ručne na minimálny polomer 2 mm.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať