Návod

BUILDIFY - Ako si vyrobiť kombinovaný stôl s pohovkou Friedrich

BUILDIFY - Ako si vyrobiť kombinovaný stôl s pohovkou Friedrich

Keď nemáte dostatok miesta, tak potrebujete multifunkčný nábytok. A my vám teraz ukážeme, ako sa dá ľahko kombinovať stôl a pohovka. Chce to šikovné ruky, materiál, predstavivosť a držať sa hesla "Dvakrát meraj a raz rež!"

Na tento projekt budete potrebovať

Buildify – Kombinovaný stôl s pohovkou
Buildify – Kombinovaný stôl s pohovkou 2

Príprava materiálu

Materiál

41 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 4,0 x 35 mm

8 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 3,5 x 16 mm

1x záves široký so zanýtovaným mosadzným čapom 100 x 48 mm

Materiál na preglejku (2500 x 1250 x 18 mm)

Operadlo: 1 ks po 600 x 1200 mm

Sedacia plocha: 1 ks po 600 x 1200 mm

Bočnice: 2 ks po 730 x 1135 mm

Spodná traverza: 1 ks po 100 x 1200 mm

Odkladacia polica: 1 ks po 200 x 1200 mm

Horná traverza: 1 ks po 80 x 1200 mm

Zkrátitelná lišta: 1250 x 2500 x 18 mm

Krok za krokom

01

Omotajte si kus brúsneho papiera na drevený klátik. Obrusujte hrany, kým sa nezahladia všetky drsné miesta.

 Buildify – Kombinovaný stôl s pohovkou 3
02

Obe bočnice z preglejky si presne vyrežte podľa náčrtku (730 x 1135 mm). Pred prvým rezaním si vyznačte všetky body a rezné línie. Potom obrúste všetky hrany, kým nebudú hladké.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 04

TIP

Na predvŕtanie sa odporúča "vrták so záhlbníkom". Tým vznikne na hornom konci vyvŕtaného otvoru kužeľ, ktorý bude vytvárať miesto pre hlavičku skrutky. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve.

buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 05
03

Do bočníc vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Bočnice možno položiť na seba a vyvŕtať do nich otvory naraz. To ušetrí ďalšie vyznačovanie otvorov. Následne zahĺbte vyvŕtané otvory bočnice ležiace naspodku z druhej strany tak, aby boli bočnice v zrkadlovom prevedení (pravá + ľavá). Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete obe bočnice k sedacej ploche, operadlu a doske stola. Ďalšiu schému vŕtania viď 4. krok.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 06
04

Do bočníc vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Bočnice možno položiť na seba a vyvŕtať do nich otvory naraz (pozri krok č. 3). Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete bočnice k spodnej traverze a odkladacej priehradke.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 07
05

Do pohľadovej strany sedacej plochy vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka sa záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete sedaciu plochu k spodnej traverze.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 08
06

Do zadnej strany sedacej plochy vyvŕtajte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka sa záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete operadlo k sedacej ploche.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 09
07

Do hornej traverzy vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka sa záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete traverzu k odkladacej ploche.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 10
08

Priskrutkujte bočnice vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35 mm) k spodnej traverze.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 11
09

Zaoblite predné rohy sedacej plochy. Položte na rohy bežnú plechovku s farbou (polomer 55 mm) a vyznačte si polomer. Potom odrežte rohy vykružovačkou a brúste rezné hrany, kým nebudú všetky hrubé miesta hladké. Priskrutkujte sedaciu plochu piatimi skrutkami (4,0 x 35 mm) k bočniciam a traverze.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 12
10

Priskrutkujte operadlo piatimi skrutkami (4,0 x 35 mm) k obom bočniciam a sedacej ploche.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 13
11

Priskrutkujte odkladaciu policu k hornej traverze piatimi skrutkami (4,0 x 35 mm).

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 14
12

Konštrukciu odkladacej plochy priskrutkujte vždy tromi skrutkami (4,0 x 35 mm) k obom bočniciam - vpredu a dole v zákryte s výrezom.

 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 15
13

Priskrutkujte dosku stola vždy tromi skrutkami (4,0 x 35 mm) zhora v zákryte k obom bočniciam. Potom priskrutkujte dosku stola a operadlo ôsmimi skrutkami (3,5 x 16 mm) skrz záves. To zabráni vzniku otlačených miest medzi operadlom a doskou stola.


 buildify stul pohovka friedrich 1602x1068 16

Bezpečnostné pokyny

Návody boli vytvorené s maximálnou presnosťou, znázorňujú ale vždy iba možný postup. V prípade, že si nebudete vedieť rady, tak nepreceňujte svoje schopnosti a nechajte si poradiť od odborníkov.HORNBACH neručí za nesprávne použitie materiálov a náradia, aniza neodborne vykonanú montáž.1. Po žiadnom nábytku sa nesmie šplhať ani na ňom cvičiť. O tomto riziku poučte najmä deti, aby sa zabránilo nehodám.2. Pri všetkých pracovných krokoch noste vhodné ochranné vybavenie.3. Neopracované povrchy pred stavbou nábytku obrúste, aby sa zabránilo zraneniu (napr. Triesky).4. Všetky hrany sa musia v ideálnom prípade opracovať pomocou hornej frézky (fréza s minimálnym polomerom 3 mm). Ak by ste nemali k dispozícii hornú frézku, musí sa zbrúsiť hrana ručne na minimálnym polomerom 2 mm.

Témy, ktoré by Vás mohli zaujímať