Návod

Ako vyrobiť šatníkovú skriňu

Ako vyrobiť šatníkovú skriňu

Pri príchode do spálne vás bude vždy tešiť pohľad na vlastnoručnú prácu. Určite v skrini nájdete aj policu pre vaše nepárne ponožky.

Na tento projekt budete potrebovať:

Materiál

Materiál:

5x laminovaná drevotrieska 2440 x 1220 x 18 mm z nášho prírezu (napr. vzor dub) narežte na:

 • 4x bočnice 2070 x 600 x 18 mm
 • 2x kryt 1010 x 600 x 18 mm
 • 2x dno 974 x 600 x 18 mm
 • 4x polica 974 x 580 x 18 mm
 • 1x podpera veľká 781 x 580 x 18 mm
 • 2x podpera malá 400 x 580 x 18 mm
  Dná a podpery sú zapustené.
 • 4x sokel 974 x 70 x 18 mm
 • 1x podpera sokla 525 x 70 x 18 mm
2x drevovláknitá doska HDF 2500 x 1830 x 2,5 mm z nášho prírezu narežte na:
 • 2x zadnú stranu 2000 x 1000 x 2,5 mm
 • 4 lamelové dvere cca 2013 x 494 x 21 mm

 • 32 spojovacích skrutiek - 5,7 x 50 mm
 • 32 vhodných krytiek na skrutky
 • 14 spojovacích uholníkov, pozinkovaných - 40 x 40 x 40 x 2 mm
 • cca 100 skrutiek do drevotrieskovej dosky s krížovou drážkou 4,0 x 20 mm
 • cca 120 oceľových klincov 2,0 x 30 mm
 • 18 držiakov regálových políc


 • 1 šatníková tyč 100 cm s držiakmi
 • 12 skrutkovacích závesov vr. skrutiek
 • 4 madlá
 • 8 magnetických príchytiek
 • cca 25 m hranovej pásky

Krok za krokom

01

Položte všetky súčasti korpusu prvej skrine (2x bočné časti - A, 1x dno - C a 1x kryt - B), na rovný podklad vysokým okrajom hore a lemovaným okrajom dole. Pritom sa bude dno nachádzať vo výške 7 cm (merané od bočného spodného okraja) a kryt na bočných častiach, nie medzi nimi. Jednotlivé súčasti vyrovnajte jednu po druhej do pravého uhla a upevnite pomocou rohových upínacích svoriek.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
02

Na jednotlivých bočných častiach (A), krytu a na dne (C) urobte značky pre spojenie. Opatrne vyvŕtajte príslušné otvory a potom priskrutkujte jednotlivé časti pomocou 4 spojovacích skrutiek (5,7 x 50 mm).

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
03

Prvú časť podstavca (G) v spodnej časti skrine položte medzi bočné časti (A). Pritom dbajte na to, aby prvá časť podstavca ležala v zarovnaní s lemovaným okrajom bočnej časti. Následne pripevnite túto prvú časť podstavca pomocou 3 uholníkových spojok (L) k bočným častiam (A) a ku dnu (C). 2 uholníkové spojky sa namontujú v jednotlivých rohoch a 1 spojka uprostred. Potom ich upevnite pomocou univerzálnych skrutiek. Druhá časť podstavca (G) sa zasunie mimo zarovnanie cca 2 cm dovnútra, priloží sa a namontuje tým istým spôsobom ako prvá časť.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
04

Zasaďte podperu podstavca (H) medzi jednotlivé časti podstavca (G). Podperu primontujte vždy vpravo a vľavo pomocou 2 uholníkových spojok a univerzálnych skrutiek. Pritom sa podpera priskrutkuje k jednotlivým častiam podstavca (G) a nie ku dnu (C). Táto podpera slúži pre stabilizáciu podlahy a soklových častí. Bez nej by dno záťaž umiestnených vecí neskôr trvale nevydržalo.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
05

Vezmite zadnú stenu (I) a priložte ju tak, aby z každej strany priliehala v zarovnaní. Zadnú stenu pribite oceľovými klincami (cca po 1 klinci každých 10 cm) ku korpusu a skriňu opäť, ak to bude potrebné, vyrovnajte do pravého uhla. Po dokončení montáže skriňu opatrne postavte.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
06

Stredné dno (D) sa upevní do výšky cca 180 cm. Za týmto účelom si urobte značky zvonku na bočné časti (A) a vyvŕtajte príslušné otvory. Stredné dno (D) priskrutkujte napevno pomocou 4 spojovacích skrutiek.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
07

Šatníkovú tyč (P) namontujte vo vzdialenosti cca. 5-10 cm pod stredným dnom (D) a do stredu bočných častí (A). Pred vyznačením miest pre upevnenie tyče si jednoducho otestujte miesto pre ramienka, aby ste vedeli, ako veľkú medzeru zvoliť. Namontujte upevnenie a zaveste šatníkovú tyč (P). Ak bude príliš dlhá, skráťte ju pílkou na železo.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
09

Vezmite dvere a vyznačte umiestnenie závesov. Na jedny dvere budú potrebné 3 závesy (horné, spodné a stredné). Pre lepšiu možnosť vyrovnania sa závesy nepriskrutkujú úplne, ale k podlhovastým otvorom.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
10

Oprite dvere (J) o skriňu tak, aby boli horné okraje v rovnakej výške a vyznačte umiestnenie závesov na príslušnej bočnej časti (A). Aj tu sa pri upevňovaní závesov odporúča použiť najprv podlhovasté otvory a až po vyrovnaní dverí závesy priskrutkovať k bočným častiam a dverám úplne. Následne sa upevnia do požadovanej výšky na dvere nábytkové madlá a magnetky, vždy 2x na kryt a 2x na dno.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
11

Druhá skriňa sa vytvorí rovnakým spôsobom ako už práve hotová skriňa. Za týmto účelom postupujte podľa krokov 1 až 3 a 5. Vyznačte si miesta na bočných častiach pre nosníky políc a opatrne vyvŕtajte príslušné otvory. Tieto otvory odporúčame vŕtať jeden po druhom a potom najprv upevniť veľkú podperu ku strednému dnu. Pre kontrolu vyznačených miest postavte príslušnú podperu k bočnej časti. Pri vyznačovaní umiestnenia sa, prosím, riaďte podľa nižšej hĺbky stredného dna.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
12

Po zasadení nosníka políc a stredného dna sa vždy uvedie do požadovaného umiestnenia jedna veľká, prípadne jedna malá podpera a pomocou 2 spojovacích skrutiek sa zhora priskrutkuje ku strednému dnu. Potom podpery vyrovnajte do pravého uhla a pripevnite k spodnému dnu vždy vpravo a vľavo od podpery jeden nosník políc. Tie budú upevňovať podpery na spodnej strane.

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
13

Na záver, prosím, ešte vykonajte pracovné kroky 8 a 9. A druhá skriňa je hotová!

 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu
 Ako vyrobiť šatníkovú skriňu

Pre podrobnejší popis montáže odporúčame stiahnuť návod v PDF. (PDF, 5 435 KB)

Témy, ktoré by Vás mohli zaujímať