Návod

Ako zostaviť jedálenský stôl

Ako zostaviť jedálenský stôl

Zostavte si svoj vlastný jedálenský stôl s lavicami, s farbou podľa vášho výberu. Z takého stola všetko chutí lepšie.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál:

 • 1x doska z lepeného smrekového dreva 24 x 800 x 1200 mm
  vyrobíme: 1x doska stola 24 x 800 x 1200 mm
 • 1x doska z lepeného smrekového dreva 24 x 300 x 2440 mm
  vyrobíme: 2x doska lavice 24 x 300 x 1200 mm
 • 6x hobľované dosky 24 x 95 x 2000 mm
  narežeme:
  2x lub stola dlhý 24 x 95 x 1160 mm
  4x lub lavice dlhý 24 x 95 x 1180 mm
  2x lub stola krátky 24 x 95 x 710 mm
  4x lub lavice krátky 24 x 95 x 230 mm

 • 3x hranol 91 x 91 x 3000 mm
  narežeme:
  4x noha stola 91 x 91 x 730 mm
  8x noha lavice 91 x 91 x 430 mm
 • cca 215 skrutiek s krížovou drážkou:
  4,5 x 50 mm cca 180 ks
  6,0 x 100 mm cca 35 ks
  pre upevnenie lubu stola a lavice
 • Ostatný materiál: ľanoolejná fermež cca 1 l
 • vodou riediteľný tmel na bukové drevo 150 g
 • lepidlo na drevo cca 120 g

Náradie:

 • vibračná brúska, šmirgľový papier 120, elektrický skrutkovač, vŕtačka, vrták s priemerom 6 mm a min. dĺžkou 150 mm,
  3x uhlové svorky, 2x skrutkové zveráky, skladací meter, štetec, vodováha, malá stierka

Krok za krokom

01

Všetky súčasti narežte na rozmery uvedené v schéme. Teraz vytvorte 8 nôh lavice. Pri každej nohe sa vždy položia 4 dosky na dotyk, tak aby vznikli 4 rovnako veľké ramená (I). Vo výške cca 40 mm a v rozstupe 9 mm urobte vždy po 2 značkách pre otvory, ktoré vyvŕtajte. Nohy priskrutkujte vždy na každej strane pomocou 2 univerzálnych skrutiek do stredu dosky. Spoje najprv potrite lepidlom na drevo.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
02

Teraz vezmite obe dlhé časti lavice (D) a vyznačte 3 otvory k vyvŕtaniu, 2 vždy v odstupe 200 mm od vonkajšieho okraja a jeden do stredu. Tieto otvory potom vyvŕtajte pomocou vrtáka do dreva s dĺžkou aspoň 150 mm. Ďalej vyvŕtajte 2 otvory pre upevnenie nôh na koncoch vencových častí. Tieto vŕtané otvory by sa mali nachádzať 15 mm od horného okraja a 55 mm a 100 mm od vonkajšieho okraja.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
03

Pri krátkych častiach lavice (F) vyvŕtajte na jednotlivých koncoch vždy po 4 otvory. 2 otvory sa nachádzajú nad sebou v odstupe 15 mm od vonkajších okrajov. Tie sa neskôr použijú pre spojenie venca. Ďalšie vŕtané otvory sa nachádzajú vo vzdialenosti 55 mm a 100 mm a slúžia na pripevnenie nôh. Po vyvŕtaní otvorov sa položia dlhé a krátke časti lavice (D, F) na sedaciu plochu (C). Pri pokladaní jednotlivých častí začnite najprv krátkou časťou, pretože tá sa má nachádzať, rovnako ako tá druhá, pred dlhými časťami.

 Ako zostaviť jedálenský stôl

Pri umiestňovaní jednotlivých častí vždy zachovajte odstup 10 mm od vonkajšieho okraja a dbajte tiež na zachovanie pravého uhla. Následne sa jednotlivé časti upevnia pomocou rohovej upínacej svorky a vyznačí sa ich umiestnenie. Teraz naneste na dlhú časť dostatok lepidla, položte ju vyvŕtanými otvormi smerom nadol na vyznačenú pozíciu a vyrovnajte. Tak, aby sa pri neskoršom skrutkovaní na dreve nevytvárali triesky, navŕta sa sedacia plocha mierne skrz už predvŕtané otvory v dlhej časti pomocou dlhého vrtáka. A teraz pevne priskrutkujte dlhú časť pomocou 3 univerzálnych skrutiek k sedacej ploche lavice.

04

Po upevnení dlhej časti lavice (D) sa nanesie lepidlo na krátku časť (F), ktorá sa položí na vyznačené umiestnenie, vyrovná sa do pravého uhla a upevní pomocou rohovej upínacej svorky. Pritom dbajte na to, aby boli spoje ukončené v zarovnaní. Spojenie pri vencových častiach sa vykoná pomocou 2 skrutiek. Cez predvŕtaný otvor na krátkej časti (F) sa mierne navŕta dlhá časť (D), ktorá sa priskrutkuje na každej strane pomocou 2 skrutiek. Potom umiestnite ďalšiu dlhú časť a pokračujte takto dovtedy, kým k sebe nebudú priskrutkované všetky časti.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
05

Nohy lavice (I) sa umiestnia jedna po druhej do rohov hotového venca. Pritom by ste mali zachovať symetrické usporiadanie viditeľných strán nôh. Teraz naneste postupne na jednotlivé spodné strany nôh lepidlo a pripevnite ich k príslušným rohom lavice. Nohy pred pripevnením pomocou 2 skrutiek cez už predvŕtané otvory k príslušným vencovým častiam mierne navŕtajte.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
06

Pre stabilizáciu lavice sa medzi nohy zasadia narezané výstuže. Tie musia medzi nohami sedieť naozaj pevne. Na spodnú stranu výstuže naneste lepidlo a pripevnite ju pomocou jednej skrutky k sedacej ploche. A teraz postupujte analogicky pri montáži druhej lavice. Pri montáži stola postupujte rovnakým spôsobom ako pri stavbe lavice. Najprv vytvorte 4 nohy stola. A potom predvŕtajte jednotlivé vencové časti stola.

Pri dlhých častiach (B) najprv vyvŕtajte 4 zvislé otvory, 2 z nich sa majú nachádzať vo vzdialenosti 200 mm a ďalšie 2 500 mm od vonkajšieho okraja. Následne vyvŕtajte 4 vodorovné otvory na dlhých častiach stola pre upevnenie venca a nôh.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
07

Pri krátkej časti (E) sa vyvŕtajú 3 zvislé otvory s rovnakými medzerami ako v kroku 2. Následne zhotovte 2 vodorovné otvory pre upevnenie nôh na príslušných koncoch krátkych častí. Umiestnite jednotlivé časti a pokračujte rovnakým spôsobom ako pri montáži lavice.

Pozor: pri stolnom venci sa nachádzajú krátke časti medzi dlhými.

 Ako zostaviť jedálenský stôl
08

A - Stolová doska 24x800x1200 mm

B - Lub stola dlhý 24x95x1160 mm

C - Sediaca plocha lavice 24x300x1200 mm

D - Lub lavice dlhý 24x95X1180 mm

E - Lub stola krátky 24x95x710 mm

F - Lub lavice krátky 24x95x230 mm

H - Noha stola 91x91x730 mm

I - Noha lavice 91x91x430 mm

 Ako zostaviť jedálenský stôl

Pre podrobnejší popis montáže odporúčame stiahnuť návod v PDF. (PDF, 4 584 KB)