Návod

Ako postaviť poschodovú posteľ

Ako postaviť poschodovú posteľ

Ukážeme vám, ako sa dá spať na vysokej nohe. S našim návodom pre vás nebude problém postaviť si vlastnú poschodovú posteľ!

Pre svoj projekt budete potrebovať:

8 kusov hobľovaného hranola 91 x 91 x 3000 mm narežte na

 • 3x nosný stĺpik 91 x 91 x 2230 mm
 • 1x nosný stĺpik krátky 91 x 91 x 1600 mm
 • 2x priečny nosník 91 x 91 x 2035 mm
 • 1x vonkajší nosník 91 x 91 x 2019 mm
 • 1x pozdĺžny nosník 91 x 91 x 1509 mm
 • 1x pozdĺžny nosník krátky 91 x 91 x 1418 mm
 • 1x madlo zábradlia 91 x 91 x 513 mm

4 balíky podlahových dosiek 19 x 116 x 2000 mm narežte na
 • 21x palubková podlaha 19 x 116 x 1600 mm

2 dosky zo smrekovej škárovky: 1940 x 200 x 18 mm narežte na
 • 1x predná clona 18 x 200 x 1240 mm
 • 1x bočná clona 18 x 200 x 1240 mm

3 x dosky hobľované 19 x 70 x 4000 mm narežte na
 • 2x predná clona malá 19 x 70 x 1540 mm
 • 1x madlo zábradlia predné 19 x 70 x 1590 mm
 • 2x bočná clona malá 19 x 70 x 1580 mm
 • 1x madlo zábradlia bočné 19 x 70 x 1530 mm
 • 1x ukončovacia lišta 19 x 70 x 640 mm

4 krycie lišty 4 x 25 x 2000 mm
Po dokončení montáže postele narežte soklové lišty. Zakrývajú obe vonkajšie rady hlavičiek skrutiek na ploche lôžka a chránia matrac pred poškodením.
1 schodnicové schody, smrek
Schody skráťte individuálne podľa toho, koľko máte k dispozícii miesta.

Uholníky a skrutky:

 • 12x trámových uholníkov 80 x 120 x 35 mm
 • 1x balenie skrutiek do drevotrieskových dosiek 4,5 x 50 mm cca 250 ks
 • 1x balenie oceľových klincov
 • 1x 1,5 mm cca 40 ks
 • Skrutky a vhodné hmoždinky pre upevnenie 2 nosných stĺpikov priamo na stenu. Vrt budete vykonávať skrz nosný stĺpik, t.j. použite skrutky s dĺžkou 140 - 160 mm, podľa hrúbky steny.

Kompletný návod nájdete tu. (PDF, 5 021 KB)

Tip:

Pred dokončením podkrovného lôžka je vhodné všetky drevené časti ošetriť lakom z ľanového oleja alebo iným vhodným prostriedkom na ochranu dreva. Pred ošetrením musia byť povrchy, najmä povrch dosiek v ležiacej oblasti, brúsené hladko brúsnym papierom alebo excentrickou brúskou.

Krok za krokom

01

Na všetky stĺpiky umiestnite do výšky 160 cm vždy 2 uholníky. Pritom dbajte na to, aby horný okraj uholníka bol vo výške 160 cm. Potom sa najprv v závislosti na druhu steny pripevní krátky stĺpik do jedného rohu pomocou zodpovedajúcich skrutiek. Skrutky namontujte do steny priamo cez stĺpiky. Pred priskrutkovaním ešte skontrolujte umiestnenie stĺpikov.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ2
02

K stene položte dlhší stĺpik. Pozdĺžny trám položte zarovnane na krátky stĺpik a už pripevnený uholník stĺpika.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ3
03

Pozdĺžny trám priskrutkujte pomocou univerzálnych skrutiek k stĺpiku. Položte k stene ďalší stĺpik, ďalej potom na dotyk priečny trám na krátky stĺpik a na uholník dlhšieho stĺpiku. Priskrutkujte uholníky k trámom pomocou univerzálnych skrutiek. Do daného priestoru teraz postavte štvrtý stĺpik a postupne ho položte na uholníky pozdĺžneho a vonkajšieho trámu a priskrutkujte pomocou univerzálnych skrutiek k stĺpikom. Teraz primontujte priečny trám do stredu lôžka. Ten pripevnite vždy k pozdĺžnym trámom pomocou 2 uholníkov. Tie sa k sebe nachádzajú v uhlopriečnom postavení, t.j. 1x vľavo a 1x vpravo.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ4
04

Teraz rozložte obklad z prirezaných dosák a začnite pritom na strane steny, to znamená smerom od pozdĺžneho trámu. Prvú dosku umiestnite drážkovanou stranou v zarovnaní so stenou, vykonajte výrez pre dlhší stĺpik a následne pripevnite vždy pomocou 2 univerzálnych skrutiek k priečnym a vonkajším trámom. Pokračujte ďalej s ďalšími doskami a priskrutkujte navyše ku strednému priečnemu trámu buď všetky alebo len každú tretiu dosku. Posledné 3 dosky sa najprv umiestnia, ale zatiaľ nepriskrutkujú. Zmerajte požadované výrezy pre oba dlhé stĺpiky a vyrežte ich z dosky. Až po vytvorení týchto výrezov sa mierne nadvihnú ešte nepripevnené dosky, zasadí sa prirezaný kus dosky a všetky sa pripevnia univerzálnymi skrutkami. V prípade, že ešte ostane medzera, odreže sa z 20. dosky vhodný kus. Pri skrutkovaní dbajte na to, aby otvory boli vždy predvŕtané a hlavičky skrutiek zapustené. Postavte schodíky a skráťte ich na požadovanú dĺžku. Madlo pre schodíky je pri rebríku.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ5
05

Aby nešlo neskôr o nič zakopnúť, umiestnia sa schodíky tak, aby posledný schod bol ukončený v zarovnaní s horným okrajom obkladu z dosiek. Schodíky priskrutkujte pomocou 2 univerzálnych skrutiek k stĺpiku. Teraz postavte vodorovne a súbežne so stĺpikom na obklad z dosák zábradlový stĺpik a vyrovnajte ho do jednej roviny s vonkajším okrajom lôžka. Zábradlový stĺpik pripevnite pomocou 2 uholníkov k obkladu z dosiek, ktoré sa primontujú súbežne jeden s druhým. Následne tiež pripevnite k zábradlovému stĺpiku pomocou 2 univerzálnych skrutiek schodíky.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ6
06

Vezmite zásteny a na koncoch vyvŕtajte vždy po 2 otvory. U prednej zásteny sa vyvŕta do stredu u spodného okraja tretí otvor. Odstup vyvŕtaných otvorov od príslušného vonkajšieho okraja zvoľte podľa vlastného pocitu (cca 20 - 60 mm). Vyznačte umiestnenie ukončovacej zásteny. Za týmto účelom namerajte od vonkajšieho okraja stĺpika 10 mm a od spodného okraja vonkajšieho trámu 35 mm. Následne pripevnite ukončovaciu zástenu pomocou 4 univerzálnych skrutiek. Teraz namerajte pre prednú zástenu rovnaký odstup ako pre ukončovaciu zástenu od spodného okraja vonkajšieho trámu a priskrutkujte ju pomocou 5 univerzálnych skrutiek. Priskrutkujte na 3 miestach na vonkajšom tráme a po 1 mieste na zábradlový stĺpik a dlhší stĺpik. Potom pripevnite krátke zásteny.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ7
07

Rozostup medzi oboma prednými zástenami zvoľte podľa vlastného uváženia. Vyznačte a priskrutkujte pomocou 4 univerzálnych skrutiek. Po dokončení prednej strany pripevnite rovnakým spôsobom tiež bočné zásteny.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ8
08

Vezmite predné madlo a položte ho v miernom presahu na viditeľnú stranu (smerom dopredu) na predné stĺpiky a zábradlové stĺpiky, vyrovnajte ho a priskrutkujte k stĺpikom pomocou 4 univerzálnych skrutiek. Bočné madlo položte na ešte stále viditeľný kus predného stĺpika a na zadný stĺpik. Vyrovnajte ho podľa vonkajšieho okraja predného madla a priskrutkujte ho k stĺpikom pomocou 4 univerzálnych skrutiek.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ9
09

Teraz pomocou oceľových klincov primontujte lišty k vonkajšiemu okraju lôžka. Pritom dbajte na to, aby hlavičky klincov boli úplne zapustené. Lišty podľa potreby odrežte.

 obr Ako postaviť poschodovú posteľ10

Tip:

Pre dobré odvetrávanie je vhodné umiestniť pod matrac lamelový rošt, alebo do podlahovej dosky vyvŕtať malé vetracie otvory.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať