Návod

BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

Potrebujete pracovať z domu, ale nemáte veľa miesta na pracovný stôl? Vyrobte si skladný a jednoduchý nástenný sklopný stolík Franz z radu BUILDIFY, ktorý je ideálny nielen pre home office.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál:

 • skrátiteľná lišta preglejka, prímorská borovica (18 mm)
 • zadná stena: 1 kus po 600 x 1275 mm
 • horná bočná stena: 2 kusy po 118 x 440 mm
 • spodná bočná stena
  pravá noha: 1 kus po 100 x 618 mm
  ľavá noha: 1 kus po 100 x 230 mm
 • regálová polica 1: 3 kusy po 100 x 600 mm
 • regálové police (2-3): 3 kusy po 100 x 582 mm
 • horný panel: 1 kus po 100 x 600 mm
 • držiak na noviny: 1 kus po 100 x 600 mm
 • vnútorná stena: 1 kus po 480 x 500 mm
 • doska s vnútorným kanálikom: 1 kus po 82 x 500 mm
 • skrátiteľná lišta zlepovaná, lepenka breza biela (18 mm)
 • doska stola: 1 kus po 450 x 700 mm
 • čelo: 1 kus po 650 x 700 mm
 • podperná doska: 1 kus po 110 x 600 mm

Náradie:

 • 18 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 3,5 x 16 mm
 • 46 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 3,5 x 40 mm
 • 4 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 5,0 x 25 mm
 • 2 x záves úzky s ponýtovaným mosadzným kolíkom, 64 x 34 mm
 • 3 x navíjacia kladka Mamutec Ø 40 mm pre 6mm lanko
 • 2 m murárska šnúra Mamutec polypropylén, Ø 2,5 mm
 • 1 x magnetická západka
 • 2 x nastavovacia skrutka Ø 8x20 mm pre závitové koncovky
 • 2 x L uholník pre nastavovaciu skrutku M8x60 mm
 • 3 x podložka 20 mm
 • 15 x podložka 60 mm
 • 1 x závesná skrutka 30 x 14 mm

BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

Krok za krokom

Tip:

01

Na predvŕtanie sa odporúča "vrták so záhlbníkom". Tým vznikne na hornom konci vyvŕtaného otvoru kužeľ, ktorý bude vytvárať miesto pre hlavičku skrutky. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
02

Omotajte kus brúsneho papiera na drevený klátik a brúste rezné hrany, kým sa nezahladia všetky drsné miesta.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
03

Do zadnej strany vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete zadnú stenu k regálovým policiam, spodnej bočnej stene (= pravá noha) a ľavej nohe.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
04

Do zadnej strany vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete zadnú stenu k vnútornej doske s vnútorným kanálikom.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
05

Odrežte regálovú policu podľa náčrtku pomocou vykružovačky. Skrz tento výrez neskôr pretiahnete lanko vyvažovacieho telieska.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
06

Odrežte regálovú policu podľa horného náčrtku pomocou vykružovačky. Skrz tento výrez sa neskôr pretiahne vyvažovacie teliesko. Potom vyvŕtajte a zahĺbte otvory vrtákom so záhlbníkom do regálovej police. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete túto regálovú policu k vnútornej stene a tiež ku kanáliku.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
07

Do regálovej police vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete túto regálovú policu k vnútornej stene a doske s vnútorným kanálikom.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
08

Otočte regálovú policu 3 a vyvŕtajte a zahĺbte do nej podľa náčrtku zhora vrtákom so záhlbníkom otvory. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete regálovú policu 3 k ľavej nohe.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
09

Do oboch bočných stien vyvŕtajte zhora podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom otvory - obe bočné steny položte na seba a vyvŕtajte otvory naraz. Otvory v spodnej bočnej stene následne zahĺbte zvlášť z druhej strany, aby boli horné bočné steny v zrkadlovom prevedení. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete bočné steny k regálovej polici 1 a držiaku na noviny.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
10

Do spodnej bočnej steny vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete túto bočnú stenu k vnútornej stene, zadnej stene a regálovej polici 3.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
11

Do vnútornej steny vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete vnútornú stenu k čelu.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
12

Do dosky stola vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory priskrutkujete neskôr vnútornú stenu k podpernej doske.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

Pozor!

Pri prevŕtaní vrtáka na pohľadovej strane môže dôjsť k odlúpnutiu povrchu z melamínovej živice. Prípadne si predvŕtajte pomocou 2 mm vrtáka.

13

Zaoblite rohy dosky stola a spodného čela. Položte na rohy bežnú plechovku s farbou (polomer 55 mm) a vyznačte si polomer. Potom odrežte rohy vykružovačkou a brúste rezné hrany dokiaľ nebudú všetky hrubé miesta hladké.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
14

Priskrutkujte kryt, držiak na noviny a regálovú policu 1 vždy dvoma skrutkami (3,5 x 40 mm) medzi horné bočné steny.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

Pozor!

Pred priskrutkovaním odrežte nohu (100 x 230 mm) pomocou vykružovačky na rozmer 80 x 100 mm. K vnútornej stene sa teraz v nasledujúcom poradí priskrutkujú nasledujúce diely:

 • regálová polica 2 zhora,
 • regálová polica 3 zdola a medzi to doska s vnútorným kanálikom,
 • potom spodná bočná stena a noha vľavo dole.

15

Následne sa doska s vnútorným kanálikom priskrutkuje k obom regálovým policiam a tiež regálová polica 3 k spodnej bočnej stene a nohe vľavo dole. K tomu budete potrebovať celkom 18 skrutiek (3,5 x 40 mm). Čelo priskrutkujte štyrmi skrutkami (5,0 x 25 mm) uprostred a s presahom 100 mm k hornému okraju vnútornej steny zozadu k vnútornej stene.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
16

Obe konštrukcie priskrutkujte dookola v zákryte celkom 20 skrutkami (3,5 x 40 mm) k zadnej stene.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
17

Priskrutkujte podpernú dosku štyrmi skrutkami (3,5 x 40 mm) k doske stola. Nasaďte biele krytky na hlavičky skrutiek dosky stola.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
18

Oba závesy (64 x 34 mm) namontujte vždy tromi skrutkami (3,5 x 16 mm) na dlhú stranu (600 mm) vždy s odstupom 50 mm od vonkajšieho okraja na podpernú dosku.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
19

Priskrutkujte podpernú dosku (s doskou stola) podľa zobrazenia s pomocou dvoch závesov (64 x 34 mm) a celkovo šiestich skrutiek (3,5 x 16 mm) zvonku v zákryte so zadnou stenou, aby závesy priamo doliehali dole k regálovej polici 1.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
20

Naskrutkujte nastavovacie skrutky až do polovice do L uholníkov, dosku stola podržte v polohe na písanie a na vnútornej strane spodného čela si vyznačte montážne body pre zarážky. Teraz opäť vyskrutkujte nastavovaciu skrutku. Oba L uholníky priskrutkujte vždy dvoma skrutkami (3,5 x 16 mm), zaskrutkujte obe nastavovacie skrutky a nastavte výšku doľahnutia dosky stola.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
21

Nainštalujte tri navíjacie kladky podľa náčrtku vždy jednou skrutkou (3,5 x 16 mm) a podložkou (30 x 4,3 mm) na pravú bočnú stenu (vnútri).

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
22

Zaskrutkujte skrutku s háčikom (30 x 14 mm) do dosky stola:

 • s takým odstupom od vonkajšej strany, aby bolo možné šnúru pretiahnuť (v zákryte) na kladkách, a
 • s takým odstupom od vonkajšej strany, aby sa háčik po priklopení dosky stola nachádzal v rovnakej výške s hornou kladkou.

Následne uviažte šnúru na háčik na uzol a pretiahnite ju podľa vyobrazenia nad navíjacími kladkami.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
23

Zmerajte si požadovanú dĺžku šnúry a na konci s pätnástimi podložkami (60 mm) zaviažte na uzol...

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
24

... a zaveďte ho do kanálika.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu
25

Priskrutkujte magnetickú západku podľa vyobrazenia na vnútornú stranu pravej bočnej steny, a k tomu plochý protikus na vhodné miesto na doske stola.

 BUILDIFY - Ako vyrobiť sklápací stolík na stenu

Bezpečnostné pokyny

Návody boli vytvorené s maximálnou presnosťou, znázorňujú ale vždy iba možný postup. Realisticky posúďte svoje vlastné schopnosti a v prípade neistoty si nechajte poradiť od odborníkov. HORNBACH neručí za nesprávne použitie materiálov a náradia, ani za neodborne vykonanú montáž.

 • 1. Po žiadnom nábytku sa nesmie šplhať ani na ňom cvičiť. O tomto možnom riziku poučte najmä deti, aby sa zabránilo pádom.
 • 2. Pri všetkých pracovných krokoch noste vhodné ochranné vybavenie.
 • 3. Neopracované povrchy pred stavbou nábytku obrúste, aby sa zabránilo zraneniu (napr. triesky).
 • 4. Všetky hrany sa musia v ideálnom prípade opracovať pomocou hornej frézky (fréza s minimálnym polomerom 3 mm). Ak by ste nemali k dispozícii hornú frézku, musí sa zbrúsiť hrana ručne na minimálny polomer 2 mm.
 • 5. Nábytok pripevnite na vhodné miesto pomocou uchytenia vhodného pre príslušný typ steny, aby sa zabránilo prevrhnutiu. V prípade neistoty sa bezpodmienečne informujte vo svojom špecializovanom obchode o vhodnom upevňovacom materiáli.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať