Návod

BUILDIFY - Montáž komody Wladimir

BUILDIFY - Montáž komody Wladimir

Vaše knihy a časopisy tu nájdu domov. Komodu Wladimir od BUILDIFY si môžete ľahko zložiť a uložiť tam všetko užitočné a pekné. Či už v obývacej izbe alebo v jedálni, táto komoda prinesie poriadok do vášho domova.

Na tento projekt budete potrebovať

Materiál

Materiál:

 • 40 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 4,0 x 35 mm
 • 8 x univerzálna skrutka s torx zápustnou hlavou 5,0 x 30 mm
 • Skrátiteľná lišta preglejka, prímorská borovica (18 mm)
 • Traverzy: 2 kusy po 100 x 1300 mm
 • Podkladová doska: 1 kus po 200 x 1300 mm
 • Medziľahlé steny: 3 kusy po 384 x 432 mm
 • Vrchná doska: 1 kus po 358 x 1950 mm
 • Skrátiteľná lišta zlepovaná lepenka, breza biela (18 mm)
 • Nohy: 2 kusy po 140 x 384 mm
 • Dno a vrchný kryt: 2 kusy po 420 x 2100 mm
 • Čelá: 4 kusy po 420 x 450 mm
 • Medziľahlé dno: 1 kus po 384 x 900 mm
 • Obdĺžniková lišta: borovica, neopracované 2 kusy po 13,5 x 60 x 1950 mm

Náradie:

 • aku skrutkovač
 • vrták so záhlbníkom
 • sada bitov
 • skladací meter
 • ceruzka
 • brúsny papier

Upozornenie k montáži

Zvonku nie sú na komode vidieť žiadne otvory k vyvŕtaniu / skrutkové spoje. Vnútri komody sa preto ukrýva "spodná konštrukcia" a "vrchná krycia konštrukcia", ku ktorým sa priskrutkuje zospodu, resp. zvnútra biela zlepovaná lepenka.

obr montaz komody wladimir 25

Krok za krokom

01

Omotajte kus brúsneho papiera na drevený klátik a brúste rezné hrany, kým sa nezahladia všetky drsné miesta.

 Montáž komody Wladimir

Tip: Vŕtanie

02

Na predvŕtanie sa odporúča "vrták so záhlbníkom". Tým vznikne na hornom konci vyvŕtaného otvoru kužeľ, ktorý bude vytvárať miesto pre hlavičku skrutky. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

 Montáž komody Wladimir
03

Do podkladovej dosky vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtu pomocou vrtáka sa záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujte podkladovú dosku ku dnu.

 Montáž komody Wladimir
04

Do traverz vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtu pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete tieto traverzy k podkladovej doske. Obe traverzy možno položiť na seba a vyvŕtať do nich otvory naraz - to ušetrí ďalšie vyznačovanie otvorov. Otvory spodnej traverzy následne zahĺbte samostatne.

 Montáž komody Wladimir
05

Priskrutkujte podkladovú dosku vždy piatimi skrutkami (4,0 x 35 mm) k traverzám.

 Montáž komody Wladimir
06

Do nôh vyvŕtajte a zahĺbte otvory zhora podľa náčrtu pomocou vrtáka so záhlbníkom. Obe nohy možno položiť na seba a vyvŕtať do nich otvory naraz - to ušetrí ďalšie vyznačovanie otvorov. Otvory spodnej nohy následne zahĺbte zhora samostatne.

 Montáž komody Wladimir
07

Priskrutkujte nohy vždy šiestimi skrutkami (4,0 x 35 mm) k spodnej konštrukcii.

 Montáž komody Wladimir
08

Do dna vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtu pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete dno k medziľahlým stenám a čelám.

 Montáž komody Wladimir
09

Odrežte medziľahlé steny podľa náčrtku pomocou vykružovačky. Do tých sa neskôr zasunú lišty vrchnej krycej konštrukcie.

 Montáž komody Wladimir
10

Do dvoch z troch medziľahlých stien vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Obe medziľahlé steny možno položiť na seba a vyvŕtať do nich otvory naraz. Otvory spodnej medziľahlej steny následne zahĺbte samostatne. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete obe medziľahlé steny k medziľahlému dnu.

 Montáž komody Wladimir
11

Priskrutkujte medziľahlé steny vždy 2 skrutkami (4,0 x 35 mm) zospodu ku dnu, cez vnútorné otvory z náčrtku podľa obrázku č. 8. Potom priskrutkujte medziľahlé dno vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35 mm) medzi obe medziľahlé steny.

 Montáž komody Wladimir
12

Priskrutkujte spodnú konštrukciu ôsmimi skrutkami (5,0 x 30 mm) zospodu ku dnu, cez otvory podľa náčrtku z obrázku č. 3.

 Montáž komody Wladimir
13

Obe lišty vrchnej krycej konštrukcie príslušne skráťte podľa náčrtu a vyvŕtajte a zahĺbte do nich otvory pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujte obe lišty k spodnému krytu (borovica prímorská).

 Montáž komody Wladimir
14

Do líšt vyvŕtajte a zahĺbte otvory z druhej strany (teraz vnútorná strana) podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete obe lišty zvnútra k čelám (zlepovaná lepenka breza).

 Montáž komody Wladimir
15

Do vrchnej dosky vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete túto vrchnú dosku ku krytu.

 Montáž komody Wladimir
16

Do vrchnej dosky vyvŕtajte a zahĺbte otvory podľa náčrtku pomocou vrtáka so záhlbníkom. Skrz tieto otvory neskôr priskrutkujete vrchnú dosku k medziľahlým stenám.

 Montáž komody Wladimir
17

Priskrutkujte lišty zhora v zákryte vždy štyrmi skrutkami (4,0 x 35 mm) ku vrchnej doske cez otvory podľa náčrtku z obrázku č. 13.

 Montáž komody Wladimir
18

Priskrutkujte vrchnú kryciu konštrukciu vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35 mm) zhora k medziľahlým stenám, skrz otvory podľa náčrtku z obrázku č. 16.

 Montáž komody Wladimir
19

Priskrutkujte štyri čelá zospodu vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35 mm) ku dnu cez vonkajšie otvory podľa náčrtku z obrázku č. 8.

 Montáž komody Wladimir
20

Priskrutkujte štyri čelá zvnútra vždy dvoma skrutkami (4,0 x 35 mm) k obom lištám skrz otvory podľa náčrtku z obrázku č. 14.

 Montáž komody Wladimir
21

Priskrutkovanie krytu ôsmimi skrutkami (5,0 x 30 mm) zospodu ku vrchnej doske, cez otvory podľa náčrtku z obrázku č. 15.

 Montáž komody Wladimir

Bezpečnostné pokyny

Dôležité! Pozorne si, prosím, prečítajte tieto informácie.

Návody boli vytvorené s maximálnou presnosťou, znázorňujú ale vždy iba možný postup. Posúďte preto realisticky svoje vlastné schopnosti a v prípade neistoty si nechaj bezpodmienečne poradiť od odborníkov! HORNBACH neručí za nesprávne použitie materiálov a náradia, ani za neodborne vykonanú montáž.

1. Po žiadnom nábytku sa nesmie šplhať ani na ňom cvičiť. Poučte najmä deti o tomto možnom riziku, aby sa zabránilo pádom.

2. Pri všetkých pracovných krokoch noste vhodné ochranné vybavenie.

3. Neopracované povrchy pred stavbou nábytku obrúste, aby sa zabránilo zraneniu (napr. triesky).

4. Všetky hrany sa musia v ideálnom prípade opracovať pomocou hornej frézky (fréza s minimálnym polomerom 3 mm). Pokiaľ by ste nemali k dispozícii hornú frézku, musí sa zbrúsiť hrana ručne na minimálny polomer 2 mm.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať