Návod

Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Nemusíte sa hneď sťahovať, keď túžite po niečom novom. Skúste zmeniť členenie miestnosti pomocou odľahčených stien. Jednoducho sa s nimi pracuje a sú tak robustné, že na nich môžete pripevniť poličky a závené skrinky. Pripravte si projekt a všetko, čo budete potrebovať. S nami to zvládnete!

Všetko si dôkladne naplánujte

Ešte predtým, než sa pustíte do práce, si dobre rozmyslite, kde chcete zabudovať dvere a kde budete potrebovať elektrické rozvody a vypínače. Možno by ste si taktiež radi zariadili kúpeľňu v podkroví, v takom prípade by ste ale mali zohľadniť sanitárne inštalácie (ideálnym riešením je použitie predstenovej inštalácie, ktoré by zakrývalo vedenie a rúrkové rozvody).

Ako naplánovať deliacu stenu

01

Vyznačte si priebeh steny na podlahu. Dlhé, rovné línie môžete vytvoriť pomocou kriedovej šnúry. Potom zakreslite priebeh steny na stenu a taktiež aj na strop. Dlhé, zvislé línie môžete zakresliť pomocou rovnej laty s vodováhou. Dbajte na to, aby línie na strope a na podlahe prebiehali navzájom v kolmej polohe.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
02

Dbajte na maximálnu povolenú stavebnú výšku steny. Povolená stavebná výška sa riadi podľa CW profilu, rozostupu stojanov a použitej dosky. Mnoho ďalších príkladov nájdete v tabuľkách od výrobcov.

Príklad:

  • profil: CW 100
  • rozostup stojanov: 625 mm
  • obklady: sadrokartón 12,5 mm
  • povolená výška steny: 5,10 m

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
03

Vyznačte priebeh steny a výrez na dvere alebo rozvetvenie pomocou lepiacej pásky. Čím lepšie si všetko vopred naplánujete, o to ľahšie sa vám potom bude pracovať.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Vystuženie steny suchej výstavby a naplánovanie upevnenia

04

Steny suchej výstavby sú skvelá vec. Vždy majú pre každú potrebu to správne riešenie. Je možné na ne bez obáv zavesiť pri dôkladnom predchádzajúcom plánovaní dokonca ťažké kuchynské skrinky.Kto už vopred vie, na ktorom mieste sa má stena výrazne zaťažiť, môže zabudovať univerzálne priečky. Tie pozostávajú z viacvrstvových dosiek a pozinkovaných profilov z oceľového plechu a upevňujú sa na CW profily pomocou závrtných skrutiek.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
05

Alternatívou je stenu pred nanesením sadrokartónových dosiek obložiť OSB doskami. Výhodou pritom je, že ešte nemusíte určiť, kam upevníte poličku či závesnú skrinku. Stenová konštrukcia bude ale o niečo hrubšia.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
06

Stena sa potom obloží ako zvyčajne sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami. A ak sa obloží ešte zadná stena dlaždicami, mal by sa v prípade sadrokartónových dosiek vykonať obklad bezpodmienečne s 2-násobnou hrúbkou 12,5 mm. Ak pracujete so sadrovláknitými doskami a spájate ich pomocou lepenej škáry, postačí jednoduché obloženie.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
07

Mierne zaťaženie, ako obrazové rámy, je možné na stenu pripevniť pomocou jednoduchých, bežných háčikov na obrazy bez dodatočnej výstuže. Pri jednoduchom obložení sadrokartónovými doskami s hrúbkou 12,5 mm (GKB) je možné na stenu zavesiť pomocou troch klincov záťaž až 15 kg. Na sadrovláknité dosky je možné takýmto spôsobom zavesiť dokonca 37 kg.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
08

Taktiež ľahké a stredne ťažké konzolové záťaže, ako napr. konzolu na televíziu, je možné pripevniť priamo na sadrovú dosku pomocou dutých hmoždiniek. Na každú hmoždinku unesie jedna stena z 12,5 mm sadrokartónovej dosky hmotnosť až 30 kg. 12,5 mm hrubá sadrovláknitá doska zvládne dokonca 50 kg.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
09

So sklopnými hmoždinkami môžete na 12,5 mm sadrovláknité dosky zavesiť celých 35 kg. Sklopné hmoždiny sú napokon tiež vhodné na pripevnenie predmetov na strop.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
10

Tieto hmoždinky do sadrokartónu vyvinuté špeciálne pre sadrokartónové dosky je možné zaťažiť v ťahu až 6 kg a hodia sa tak napr. ako poistka proti prevráteniu vysokých políc. Upevnený predmet môže byť hrubý až 27 mm.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
11

Upevňovacie skrutky sú taktiež vhodné ako poistka proti prevráteniu. Pre každý typ dosky je možné dostať vhodné vyhotovenia, ktoré sa líšia dĺžkou a druhom závitu. Na sadrokartónové dosky je možné priskrutkovať predmety s hrúbkou max. 12 mm. Každú skrutku je možné zaťažiť v ťahu až 4 kg.V prípade sadrovláknitých dosiek s hrúbkou 12,5 mm unesie každá skrutka až 30 kg.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Správne skrutky pre suchú výstavbu

V suchej výstavbe sa používajú prevažne sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ktoré sa skrutkujú na stojanovú konštrukciu z kovových profilov alebo dreva. Takéto vhodné rýchlomontážne skrutky sú vybavené hrubými či jemnými závitmi.

Podľa použitia môžu byť taktiež vybavené samoreznou vŕtajúcou špičkou. U rýchlomontážnych skrutiek je nápadné ich čierne fosfátovanie. Táto farebná úprava chráni skutky pred koróziou pomocou sadry a zvyšuje kĺzavosť.

1. rýchlomontážna skrutka s jemným závitom do sadrokartónovej dosky na kovovej spodnej nosnej konštrukcii s plechom s hrúbkou max. 0,7 mm

2. rýchlomontážna skrutka s hrubým závitom do sadrokartónovej dosky na drevenej spodnej nosnej konštrukcii

3. rýchlomontážna skrutka s vŕtacou špičkou do sadrokartónovej dosky na kovovej spodnej nosnej konštrukcii s plechom s hrúbkou max. 2 mm

4. rýchlomontážna skrutka s frézovaným rebrovaním a závitom s hlbokými stranami alebo s veľkým stúpaním do sadrovláknitej dosky

5. skrutky do dosky DIAMANT s protibežným závitom na upevnenie tvrdých sadrových dosiek

6. natĺkacie hmoždinky na upevnenie UW a CD profilov k podlahe, stropu a na stenu

7. skrutka do plechu na priskrutkovanie CD profilov na priame závesy

Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Výber skrutiek

Skrutky do sadrokartónovej dosky

12

Výrazne sa odlišujú od skrutiek do sadrovláknitej dosky. Na priskrutkovanie sadrokartónových dosiek do kovových profilov s plechom s hrúbkou až 0,7 mm je potrebný jemný závit (horná skrutka vo vedľajšom vyobrazení).

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Skrutky do sádrovláknitej dosky

13

Sú skrutky so závitmi s hlbokými stranami alebo s veľkým stúpaním. Spodná strana hlavičky skrutky má frézované rebrovanie; to pri zatiahnutí skrutky do materiálu vytvorí frézovaný spoj a zabráni tak, aby sa okraj dosky vydul (spodná skrutka vo vedľajšom zobrazení).

Pri výbere dĺžky skrutky dbajte na to, aby skrutka zasahovala aspoň 10 mm do kovového profilu. Pri viacvrstvovom obložení sa musí vybrať skrutka so zodpovedajúco väčšou dĺžkou.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
14

Pri doťahovaní skrutiek je nutné dbať na to, aby neprenikli príliš hlboko a doska už nemala žiadne uchytenie. Hlavička skrutky taktiež nesmie prečnievať. Inak by ju pred vytmelením bolo nutné prácne skrutkovať ručne. Všetkému môžete predísť vďaka skrutkovaciemu nadstavcu. Ten sa v správnej hĺbke zapustenia automaticky vysunie. Magnetický doraz drží skrutku pevne na bite. Bit je možné vymeniť.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
15

Pri skrutkovaní sadrokartónových dosiek na stojanové profily záleží na hrúbke plechu profilu. Bežne majú profily plech s hrúbkou max. 0,7 mm. Skrutky s jemným závitom je v takom prípade možné zaskrutkovať bez predvŕtania. Pre plechy s hrúbkou do 2 mm, napr. v prípade UA profilov, sú potrebné skrutky s vŕtacou špičkou, ktorú je možné do materiálu zaskrutkovať bez predvŕtania.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
16

Keď sa skrutkujú sadrokartónové dosky na drevené stojany alebo drevené spodné nosné konštrukcie, sú potrebné skrutky s hrubým závitom. Tento závit je podobný ako závit skrutiek do dreva. Taktiež pri skrutkovaní zmiešaného obloženia s OSB doskou je potrebný hrubý závit. Takýto prípad sa vyskytne vtedy, ak sa skrutkuje na stojanovú konštrukciu z kovových profilov.

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny

Rozostupy skrutiek

17

Maximálne rozostupy skrutiek sa riadia podľa:

  • použitej dosky (napr. sádrovláknitá)
  • usporiadania dosiek (napr. vertikálne)
  • počtu obloženia (napr. dvojnásobné)

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny
18

Spodná doska - je možný väčší rozostup skrutiek

Horná doska - vyžaduje rozostup skrutiek jednovrstvového obloženia

 Plánovanie a stavba sadrokartónovej steny