FAQ

Dodávatelia

Doba čítania: 2 min.
Dodávatelia

V spolupráci s rakúskym Start-upom a univerzitou vo Viedni vyvinul HORNBACH tzv. CSR mapu. Pod týmto názvom sa skrýva IT systém, ktorý dokáže odhaliť potenciálne riziká u dodávateľov.

CSR mapa stojí na dvoch pilieroch. Po prvé obsahuje relevantné dáta o výrobkoch zo sortimententu HORNBACHu, a ďalej všetky dáta o auditoch u dodávateľov. Každému mimoevropskému dodávateľovi sú priradené indexy korupcie, index životného prostredia (v spojení s legislatívou danej krajiny) a v neposlednom rade sociálny index. Na základe týchto dát sa zostavia možné rizikové faktory a hodnotní sa samotný výrobok.

CSR mapa je mimo iného prepojená aj so systémom hlásenia, ktorý spracováva informácie o živelných pohromách. V prípade, že k nejakej katastrofe dôjde, objaví sa takáto informácia u samotného produktu, ktorý sa v zasiahnutej oblasti vyrába.

Minimálne požiadavky na výrobné priestory našich dodávateľov

Základnou požiadavkou HORNBACHU je bezpečnosť.
Všetky miesta, kde sa vyrábajú produkty pre HORNBACH, musia byť pre zamestnancov bezpečné. HORNBACH uznáva medzinárodné štandardy danej ILO (International Labour Organization).
Z tohto dôvodu si dal HORNBACH za cieľ zaviazať celý dodávateľský reťazec, od dodávateľov prvotných surovín po konečného spracovateľa a dodržiavanie tohto záväzku preverovať náhodnými auditami na mieste výroby.

Požiadavky na dodávateľa

  • Nezamestnávať osoby, ktoré podľa lokálnych zákonov nie je možné zamestnávať. Všeobecne osoby mladšie ako 15 rokov.
  • Prevádzkovatelia výrobných miest neakceptujú nútenú alebo nedobrovoľnú prácu.
  • Dodržiavať platné lokálne zákony na ochranu životného prostredia
  • Ponúkané ubytovacie zariadenia pre zamestnancov sú mimo výrobné a skladovacie priestory.
  • Núdzové a únikové východy vo výrobe a v ďalších priestoroch napr. ubytovacích zariadeniach pre zamestnancov sú voľne prístupné pre všetkých zamestnancov za všetkých okolností.
  • Vedenie daného výrobného miesta sa snaží zlepšovať minimálne štandardy prevádzky a zabrániť prípadným ťažkostiam.
  • Vedenie daného výrobného miesta zaručuje, že požiadavky na tieto štandardy sú rovnaké aj u všetkých ostatných dodávateľov v dodávateľskom reťazci.