FAQ

Rozvoj nášho sortimentu z hľadiska trvalej udržateľnosti

Doba čítania: 1 min.
Rozvoj nášho sortimentu z hľadiska trvalej udržateľnosti

Sortimentná ponuka skupiny HORNBACH by mala zákazníkom umožniť, aby pri svojom nákupe zohľadnili ekologické, zdravotné a spoločenské aspekty.

K tomu patrí:

  • Ponuka produktov, ktorých negatívny vplyv na životné prostredie je obmedzený na minimum
  • Poradenstvo a odkazy na možnú úsporu energie a vody u ponúkaných výrobkov
  • Vyradenie skôr ponúkaných výrobkov, ktoré majú kritický vplyv na životné prostredie (napr. Glyfozát a neonikotinoidy)
  • Všetky výrobky z tropických drevín musia byť opatrené certifikátom FSC
  • Drevo a drevené výrobky z EÚ pochádzajú z lesov z udržateľného a zodpovedného hospodárstva
  • Prírodné kamene pochádzajú zo zodpovedných zdrojov
  • Všetci priami dodávatelia a ich výrobné miesta sú v pravidelných intervaloch podrobované auditu. Dodávatelia našich dodávateľov, v tomto prípade lomy, sú našimi dodávateľmi zaviazaní k dodržiavaniu našich štandardov.