FAQ

Náš FSC® certifikát

Doba čítania: 3 min.
Náš FSC® certifikát

HORNBACH kladie sále väčší dôraz na spoluprácu s dodávateľmi, ktorí spĺňajú požiadavky prísnych smerníc z hľadiska ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

Vyhľadávajte výrobky s certifikátom FSC®

Už v roku 1996 sa HORNBACH dobrovoľne zaviazal dovážať len FSC® - certifikované tropické dreviny. V roku 2007 dostal ako prvý DYI reťazec FSC certifikát. Najnovším krokom v tejto oblasti je výhradný predaj grilovacieho uhlia a brikiet práve s týmto certifikátom.

FSC® – Forest Stewardship Council®

FSC® je medzinárodná, verejne prospešná organizácia, ktorej najvyšším cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Preto FSC® vytvorilo jednotný štandard pre obhospodarovanie lesných oblastí, u ktorých je podstatná časť svetových lesov obhospodarovaná vzorovým spôsobom.

Logo FSC signalizuje zákazníkovi, že sa jedná o výrobok z dreva, ktorý pochádza z trvalo udržateľného využívania lesného fondu, alebo ktorý šetrí lesné zdroje.

Štandard FSC predpisuje, že musia byť zachované ekologické funkcie lesa. V strede pozornosti je ochrana pred vymieraním ohrozených živočíšnych a rastlinných druhov. Navyše zaisťuje práva pôvodných obyvateľov lesov a zamestnancov. Les s certifikáciou FSC je obhospodarovaný podľa prísnych princípov a kritérií, ktoré majú les udržať dlhodobo ako ekosystém. Z toho má výhodu dlhodobo nielen ekosystém lesa a v ňom žijúci fauna, ale tiež tým pokladáme základný kameň pre trvalo udržateľnú a zelenú budúcnosť.

fsc remeselnik

Žiadne tropické dreviny z drancovania lesov. Z lásky k životnému prostrediu!

Za angažovanie sa a vlastnú iniciatívu od roku 1996 v otázkach životnéhoprostredia a sociálne udržateľného lesného hospodárenia dostáva HORNBACH vroku 2007 ako prvý medzinárodný obchodný reťazec uznávaný certifikát FSC®pre obchodné reťazce (číslo licencie FSC-C010062).

Ak ste doteraz mohli nakupovaťdrevo s certifikátom FSC® iba v nemnohých špecializovaných obchodochs drevom, teraz sú Vám k dispozícii všetky predajne HORNBACH v celej Európe sniekoľkými tisícami produktov z dreva s certifikátom FSC® za garantované trvalonízke ceny.

Obchodný certifikát organizácie Forest Stewardship Council® založenej v roku 1996 je predovšetkým ocenením našej trvalej angažovanosti ako aktívneho člena pracovnej skupiny FSC® International. Tým sa HORNBACH už v roku 1996 dobrovoľne zaviazal voči nezávislým ekologickým organizáciám, ako sú WORLD WIDE FUND For Nature (WWF) a Greenpeace, že nebude importovať žiadne necertifikované tropické drevo, a tým sa stal priekopníkom v tejto veci v odvetví predaja stavebnín a záhradných potrieb .

Z tohto vývoja profitujú aj špecialisti v obore dreva. Plošná dostupnosť rozmanitých certifikovaných drevených výrobkov uľahčuje moderným drevospracujúcom podnikom ekologicky uvedomelý obchod za výhodné ceny.

Trvalo udržateľne hospodáriť - šetriť životné prostredie!

HORNBACHu záleží na prírode. Naše nasadenie vo veci šetrného a dlhodobo udržateľného využívania prírodných materiálov sa samozrejme vzťahuje na celý náš sortiment.
Prírodné produkty ako napríklad ploty z prútov patriace do našej rodiny výrobkov "Natural Garden" alebo tiež naše bambusové ploty z rýchlo dorastajúcich surovín.

fsc gorila