FAQ

Recyklácia a obmedzenie odpadu

Doba čítania: 1 min.
Recyklácia a obmedzenie odpadu

Skupina HORNBACH dodržiava prepracovaný systém odpadového hospodárstva. Triedenie odpadu, druhotné využitie surovín, obmedzenie množstva odpadu, ktorý nie je možný zrecyklovať.

Celý koncept odpadového hospodárstva stojí na týchto pilieroch:

  • Dôsledná recyklácia na predajniach
  • Pri vývoji obalov, predovšetkým pre vlastné značky, pracuje HORNBACH na optimálnom riešení aj vzhľadom k obmedzeniu odpadov
  • V každej predajni HORNBACH sú pripravené odpadové nádoby určené na bezplatnú recykláciu nielen papiera, plastu a skla, ale aj elektrospotrebičov a batérií, bez nutnosti nákupu nových elektrospotrebičov. Obaly zo zakúpených výrobkov tak môžu zákazníci nechať rovno na predajni.