Návod

Ako namontovať interiérové dvere

Teraz prichádza tá chvíľa, kedy sa precízne vybrané interiérové dvere chystáte namontovať do zatiaľ prázdnych dier v stene. Nie je to nič ťažké. Spolu s našimi odborníkmi na predajniach HORNBACH sme pre vás vytvorili podrobný video návod z projektovej dielne. Pustite sa do práce a až za sebou dvere prvýkrát zavriete, pochváľte sa. Zvládli ste to ľavou zadnou!

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

01

Obložková zárubňa je dodávaná s pántom, ale pánt k nej nie je priskrutkovaný. Je teda potrebné, aby ste kovanie, resp. vnútornú časť pántu, podľa návodu od výrobcu najskôr priskrutkovali.

 Ako namontovať interiérové dvere

Tip:

Môže vás vydesiť, že ste si kúpili zlé dvere vo chvíli, keď zistíte, že pánty majú otvor pre usadenie hore. Panika nie je na mieste! Pánty totiž skrutkuje robot. Stačí teda pánt pretočiť do správnej polohy.

02

Časti zárubne obložte obložkou v tvare U smerom dolu na čistú podložku. Teraz naneste na šikmú reznú plochu biele lepidlo a časti zárubne spojte dohromady.

 Ako namontovať interiérové dvere
03

Na spojené časti zárubne dverí do pripravených otvorov upevnite napínacie výstredníky (excenty). Otáčaním plastového dielu pevne napnite napínací strmeň. Ako alternatívu môžete použiť aj závitovú skrutku so zubatou maticou.

 Ako namontovať interiérové dvere
04

Do rohov spojov na jednej strane zastrčte oceľové svorky do jednej z dvoch drážok a kladivkom zatlčte do príslušnej protiľahlej drážky (pozrite sa do návodu od výrobcu, postup tohto kroku môže mať svoje špecifiká).

 Ako namontovať interiérové dvere

Tip:

Niekedy sú oceľové svorky nahradené vrutom, prípadne plastovým strmeňom.

05

Zárubňu dverí môžete postaviť do otvoru v stene. Pánty nasaďte napevno a priskrutkujte do už pripravených plechov/vnútornej časti pántov (viď krok 1) a to vo vzdialenosti asi 2 mm od obloženia s drážkou. Zafixujte zárubňu v horných rohoch drevenými klinmi.

Pri dlažbe, parketách a iných podlahových krytinách musí mať zárubňa 2-3 mm odstup od podlahy (podložte pod ňu drevené doštičky).

 Ako namontovať interiérové dvere

Tip:

Ak je pod zárubňou dlažba z obkladov, vyplňte vzniknutú škáru silikónom.

06

Teraz je dôležité, aby ste zárubňu kolmo usadili. Použite vodováhu na zvislé časti zárubne. Ak zistíte odchýlky, musíte previesť opravu. To znamená, ešte raz zopakovať usadenie zárubne.

 Ako namontovať interiérové dvere
07

Ak už všetko sedí, vložte medzi bočnice zárubne tri rozpery. Môže to byť napríklad kus dosky alebo špeciálne dverové rozpery, ktoré kúpite v našich predajniach. Výstuže by mali byť umiestnené vo výške závesov a zatváracieho plechu.

 Ako namontovať interiérové dvere
08

Pri nových dverách sú zámky už namontované. Vy potrebujete len vhodné kovania. Kovanie môžete použiť štítové alebo rozetové.
V prípade tu zobrazenej rozetovej súpravy najprv upevnite spodné diely rozety na dverové krídlo pomocou dvoch skrutiek. Rozetové diely uťahujte len natoľko, nakoľko je potrebné, inak by mohlo dôjsť k stlačeniu zámku.

 Ako namontovať interiérové dvere

Tip:

Predtým, než na skúšku zavesíte dverové krídlo, namontujte naň kovanie. Predsa by ste nechceli, aby sa dvere hneď pri prvom pokuse zabuchli.

09

Čo nemusí na prvý pokus fungovať?
Ak sa dvere derú o podlahu, skúste znova doštelovať pánty. Ak sa dvere zle zatvárajú, tak je potrebné poupraviť usadenie zárubne v stavebnom otvore.

 Ako namontovať interiérové dvere
10

Funkčnosť dverí je ideálna, všetko sedí tak, ako má. Je čas začať vypĺňať otvory, v ideálnom prípade dvojcentimetrový priestor medzi zárubňou a stenou nízkoexpanznou montážnou penou. Vypĺňajte s citom, zohľadnite rozpínanie objemu peny, pretože aj nízkoexpanzná pena sa rozpína. Pred vyplnením priestoru medzi stenou a zárubňou montážnou penou oblepte dverovú zárubňu na styku so stenou maliarskou krepovou páskou. Tak zostane zárubňa čistá. Pretože sa montážna pena veľmi rozpína, striekajte ju do medzery radšej veľmi opatrne. Po zatvrdnutí peny je možné odstrániť prebytky peny nožom.

 Ako namontovať interiérové dvere
11

Inštalovať druhý diel obloženia, teda zakrývací, je možné hneď po zaschnutí peny. Nedá sa to urobiť skôr, než sa odstráni rozpera! Stačí obloženie nasadiť, stlačiť a v prípade potreby zafixovať silikónom na niekoľkých bodoch.

 Ako namontovať interiérové dvere
12

Teraz zaveste krídlo dverí a odstráňte výstuže. Dodatočná úprava funkčnosti dverí sa vykonáva pomocou závesov. Podľa prevedenia majú závesy rôzne nastavovacie skrutky a umožňujú nastavenie ako vo vodorovnom, tak vo zvislom smere. Výškové nastavenie sa vykonáva na dolnom závese a horné závesy sa len prispôsobujú.

 Ako namontovať interiérové dvere

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať