Návod

Ako namontovať kuchynskú batériu

Má vaša kuchynská batéria tie najlepšie časy dávno za sebou? Ukážeme vám, ako namontujete novú. Pracovný postup krok za krokom nájdete vo video návode z projektovej dielne HORNBACH. Pustite sa do práce!

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

01

Pred zahájením montáže si urobte miesto pod drezom. Aby ste mohli nerušene pracovať, môžete vybrať dvierka zo skrinky od drezu. Pod sifón položte vedro alebo misu. Potom sifón odmontujte a nechajte odtiecť zvyšnú vodu. Odporúčame nechať sifón v jednom kuse, pretože ho potom budete musieť zamontovať naspäť.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
02

Ak nemôžete správne uzavrieť rohové ventily, sú už pravdepodobne zavápnené a mali by ste ich tiež vymeniť. Najprv uzavrite hlavný prívod vody. Potom môžete uvoľniť pripojovaciu hadicu batérie na rohových ventiloch.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
03

Odskrutkujte starú batériu. Uvoľnite obidve matky na závitových tyčiach pomocou vidlicového kľúča.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
04

Teraz môžete batériu aj s pripojovacími hadicami vytiahnuť otvorom na kohútik.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
05

Vyskrutkujte staré rohové ventily zo stenových prípojov.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
06

Nové ventily musíte pred zaskrutkovaním utesniť. Na to budete potrebovať izolačné konope a tesniacu pastu. Najprv je ale potrebné závit zdrsniť pomocou pílky na kov. Listom pílky prejdite cez závit na niekoľkých miestach. Potom na závit nasaďte rozetu. A teraz môžete na závit namotať konope smerom odpredu. Konope natrite tesniacou pastou. A potom zaskrutkujte rohový ventil do stenového prípoja.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
07

Existujú aj rohové ventily s tesniacim krúžkom, pri takomto ventile už nepotrebujete konope ako v tomto príklade. Tento rohový ventil má dodatočnú prípojku na umývačku.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
08

Naskrutkujte do batérie obidve pripojovacie hadice. Pritom dbajte na správne priradenie teplej a studenej vody. Hadice zaskrutkujte pevne iba rukou.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
09

Batériu potom prevlečte spolu s hadicami do otvoru na kohútik.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
10

Zospodku priskrutkujte stabilizačnú dosku, kovový krúžok a prevlečenú maticu. Iné batérie môžu mať aj rozdielne pripevnenie. Vždy sa riaďte priloženým návodom na montáž od výrobcu.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
11

A teraz spojte pripojovacie hadice s rohovými ventilmi. Dbajte na to, aby v skrutkovaných spojoch bolo tesnenie. Ak by bol odstup od ventilov príliš veľký, môžete pripojovacie hadice predĺžiť pomocou flexibilných hadíc.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
12

Hadice priskrutkujte k ventilom najprv ručne a potom opatrne zatiahnite pomocou vidlicového kľúča.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
13

Pokiaľ to bude možné, môžete k rohovému ventilu pripojiť umývačku.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
14

Namontujte sifón. Ak ste ho odmontovali v jednom kuse, bude teraz jeho opätovná montáž úplne jednoduchá. Opäť priskrutkujte hlavný vodovodný kohútik a otvorte obidva rohové ventily.

 Ako namontovať kuchynskú batériu
15

A už môžete uviesť vašu novú batériu do prevádzky. Pustite vodu a ohmatajte jednotlivé spoje rukou, tak skontrolujete, či všetko dôkladne tesní.

 Ako namontovať kuchynskú batériu

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako namontovať kuchynský drez

Chystáte sa vymeniť starý kuchynský drez? Krok za krokom vám ukážeme, ako namontovať nový. S našim videom z projektovej dielne HORNBACH to zvládnete!