Návod

Ako namontovať sprchovú batériu

Sprchová batéria je neoddeliteľnou súčasťou našej kúpeľne. Aby ste vedeli, ako sprchovú batériu inštalovať, nie je nič jednoduchšie, než sa nechať inšpirovať video návodom z projektovej dielne HORNBACH.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

01

Najprv uzavrite prívod vody do sprchovej batérie. Potom vyskrutkujte obe stavebné zátky zo stenových prípojov. Teraz sa zmeria hĺbka medzi horným okrajom obkladov a stenovým prípojom pomocou skladacieho metra. Tým určíte rozmer pre predĺženie kohútika, pomocou ktorého predĺžite prípoje až k hornému okraju obkladov.
Predĺženie kohútika sa utesní tesniacim konope. Aby konope na hladkom závite nekĺzalo, je nutné ho zdrsniť. Prejdite niekoľkokrát listom pílky na kov priečne po jednotlivých závitoch. Priložte konope vpredu na závit a zaskrutkujte ho do závitu. Na konope ešte príde tesniaca pasta. Naneste trochu pasty a votrite ju na konope.

 Ako namontovať sprchovú batériu
02

Obidve predĺženia kohútika sa zaskrutkujú pomocou univerzálneho kľúča na vsuvku ventilu. Ako pohon pre univerzálny kľúč poslúži račňový kľúč.
Ak nebude možné zakrútiť predĺženie dostatočne hlboko, namotali ste na závit príliš veľa konope. Predĺženie kohútika opäť úplne vyskrutkujte zo stenového prípoja a ešte raz ho kompletne utesnite, tentoraz o jednu alebo o dve otáčky menej. Tiež znovu naneste tesniacu pastu.
Pokiaľ možno predĺženie zaskrutkovať ľahko až na doraz, namotali ste na závit príliš málo konope. Predĺženie kohútika opäť úplne vyskrutkujte zo stenového prípoja a ešte raz ho kompletne utesnite, tentoraz o jednu alebo o dve otáčky viac. Tiež znovu naneste tesniacu pastu.

 Ako namontovať sprchovú batériu
03

Pred montážou sprchovej batérie sa musia zaskrutkovať S prípojky do predĺženia kohútika. S prípojky slúžia na to, aby sa nastavil rozostup oboch stenových prípojov na šírku použitej batérie. Zároveň môžete tiež vyrovnať výšku oboch stenových prípojov, ak by sa nenachádzali presne v jednej a tej istej výške. Utesnite skrutkovací závit na S prípojkách. Zdrsnite závit pomocou pílového listu. Položte tesniace vlákno na závity priečne cez závit a naskrutkujte ho napnuté v smere závitu. Vlákno pritom neskrutkujte priamo do závitov.

 Ako namontovať sprchovú batériu
04

Potom zaskrutkujte S prípojky pomocou otvoreného kľúča do stenových prípojov. Vyrovnajte ich na požadovanú šírku.
Ak majú stenové prípoje väčší rozostup než prípojky batérie, musíte pretočiť S prípojky smerom dovnútra.
Ak majú stenové prípoje menší rozostup než prípojky batérie, musíte S prípojky pretočiť smerom von.
S prípojky možno pri použití tesniaceho vlákna na závity o niečo vyskrutkovať. Vyrovnajte prípojky pomocou vodováhy smerom k sebe. Po vyrovnaní nasaďte obidve rozety sprchovej batérie na S prípojky.

 Ako namontovať sprchovú batériu
05

Na batériu sa teraz namontujú tesnenia a sitká. Potom môžete priložiť batériu k S prípojkám a priskrutkovať prevlečnými maticami. Matice utiahnite pomocou otvoreného kľúča.

 Ako namontovať sprchovú batériu
06

Skontrolujte pomocou vodováhy vodorovné usadenie batérie. Batériu možno ešte trochu vyrovnať, ak obidve prevlečné matice ešte raz povolíte. Po vyrovnaní batérie obe prevlečné matice opäť utiahnite.

 Ako namontovať sprchovú batériu
07

Teraz môžete vopred namontovať stúpacie potrubie. Zasuňte do seba obidve časti rúrky a utiahnite nastavovaciu skrutku pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom.

 Ako namontovať sprchovú batériu
08

Teraz nasaďte stúpacie potrubie na prípojku na batériu a vyrovnajte ho pomocou vodováhy do zvislej polohy. Vyznačte koniec rúry ako obrys na stenu. Stúpacie potrubie môžete potom opäť z batérie sňať.

 Ako namontovať sprchovú batériu
09

Na obrys priložte stenové upevnenie a vyznačte na stenu otvor na vyvŕtanie.

 Ako namontovať sprchovú batériu
10

Otvor na obryse vyhĺbte vopred pomocou jamkára, aby vám neskĺzol vrták. Ak nemáte po ruke jamkár, môžete tiež na miesto nalepiť krepovú pásku, vyznačiť otvor na vyvŕtanie a potom vyvŕtať. Krepová páska tiež zabraňuje skĺzavaniu vrtáka. Podľa vlastností steny musíte vybrať vhodný vrták.

 Ako namontovať sprchovú batériu
11

Zasuňte hmoždinku do otvoru a vyplňte ju sanitárnym silikónom. Takto sa otvor utesní. A teraz môžete naskrutkovať stenové uchytenie.

 Ako namontovať sprchovú batériu
12

Nasaďte stenovú rozetu na stúpacie vedenie a spojte ju s prípojkou na batériu. Na prípojke batérie a hore na stenovom uchytení sa rúrka zaistí vždy pomocou jednej nastavovacej skrutky. Potom sa rozeta nasunie na stenu.

 Ako namontovať sprchovú batériu
13

Na záver ešte naskrutkujte sprchovú hlavicu. Malá ručná sprcha sa ručne naskrutkuje spolu so sprchovou hadicou na spodný pripojovací závit.
Teraz môžete opäť otvoriť prívod vody a batériu vyskúšať. Nechajte vodu tiecť jednu minútu a skontrolujte funkciu sprchovej batérie. Prehmatajte všetky skrutkové spoje a vyskúšajte, či je všetko utesnené.

 Ako namontovať sprchovú batériu

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako namontovať umývadlovú batériu

Potrebujete vymeniť poškodenú umývadlovú batériu? Pripravili sme pre vás dva spôsoby, ako batériu inštalovať. S video návodom z projektovej dielne HORNBACH, nákupným zoznamom a dobrými radami to zvládnete ľavou zadnou. viac