Návod

Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Ak sa chystáte v kúpeľni obkladať, potom sa určite chystáte aj pokladať. A viete, čo všetko budete k položeniu dlažby v kúpeľni potrebovať? A ako pripraviť miestnosť predtým, ako začnete dlažbu pokladať? S našim video návodom z projektovej dielne HORNBACH to zvládnete raz dva.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Príprava

01

Najprv si zmerajte podlahu, aby ste mohli určiť správne množstvo materiálu. Na steny, resp. ako zakončenie podlahy na stene, budete potrebovať nalepiť sokle. Ak nie sú pre vami vybrané dlaždice k dispozícii soklové dlaždice, môžete ich vyrezať z podlahových dlaždíc. Dnes už ich ale k dlažbe bez problémov kúpite.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
02

Podklad musí byť nosný, bez trhlín, čistý a rovný. Menšie nerovnosti do 5 mm môžete odstrániť pomocou lepidla na dlažbu, väčšie po nanesení základného náteru pomocou tekutého tmelu.
Pred uhladením tekutého tmelu naneste na stenu jeden izolačný pás na okraje, pretože tmel sa nesmie dostať priamo do kontaktu so stenou. Tmel sa roztečie sám od seba. Prípadne môžete proces urýchliť pomocou lyžice. Takto vznikne rovná plocha, ktorá ešte musí zaschnúť, informácie o dobre schnutia nájdete na obale od tmelu.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
03

Naplánujte si obraz kladenia tak, aby vzniklo pokiaľ možno čo najsymetrickejšie usporiadanie. Pritom je najdôležitejší smer hlavného pohľadu. Najlepšie bude, ak si najprv určíte stredovú líniu a vyznačíte ju súbežne ku stenám. Pri väčšej podlahe je možné založiť do poteru dilatačné škáry. Tie musíte pri kladení podlahovej dlažby zohľadniť. Ak je to možné, môže táto dilatačná škára poslúžiť aj ako orientačné vodidlo pre dlažbové škáry. Táto škára sa neskôr vyškáruje trvalo elasticky, a nie pomocou škárovacej malty.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

Môžete skúsiť rozložiť jeden rad dlaždíc a potom vyskúšať, ako by prebiehali škáry. Ak by krajné dlaždice vychádzali príliš naúzko, môžete si usporiadanie dlaždíc na skúšku posunúť o šírku a pol dlaždice, tak získate širšie krajné dlaždice. Zohľadnite aj prechod z kúpeľne k priliehajúcej miestnosti alebo predsieni. Ak sú aj tam položené dlaždice s rovnakou veľkosťou, mal by sa priebeh škár zhodovať.

Kladenie dlažby

04

S kladením podlahovej dlažby začnite uprostred miestnosti pri rovnej stene, najlepšie oproti dverám. Potom budete môcť bez problémov pracovať v smere ku dverám a nezablokujete si tak cestu. Najprv rozmiešajte lepidlo na dlaždice podľa návodu na spracovanie od výrobcu. V ideálnom prípade použite flexibilné lepidlo. Na rozmiešanie použite čistú nádobu a pomaly otáčajte miešadlo alebo špirálové miešadlo na vŕtačke. Aj pri pomere miešania sa riaďte návodom od výrobcu. Rozmiešajte iba také množstvo lepidla, ktoré budete môcť spracovať za danú dobu. Lepidlo na dlažbu naneste pomocou hladiacej lyžice s vhodným ozubením na plochu kladenia a prečešte ho.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

Dlaždice s formátom s dĺžkou strany 60 cm sa spracovávajú pomocou ozubenia s veľkosťou aspoň 10 mm. Počet zubov závisí aj od lepidla. Náradím prejdite cez plochu v uhle 45°.

05

Potom zasaďte prvú dlaždicu do lepidlového lôžka, v tomto príklade so začiatkom na okraji. Dlaždicu spojte s lepidlom jemným posúvaním sem a tam. Pomocou škárovacích klinov vytvorte okrajovú škáru pri stene a sanitárnych predmetoch.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

Žiadna stena nie je 100% rovná. Pomocou škárovacích klinov môžete tieto nepravidelnosti odstrániť, aby mali podlahové dlaždice škáru s rovným priebehom.

06

Keď bude sedieť prvá dlaždica, môžete položiť ďalšie dlaždice v tomto rade.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

Umiestnite ďalšiu dlaždicu priamo vedľa predchádzajúcej a potom ju posuňte s medzerou na škáru do strany. Takéto kladenie prináša tú výhodu, že zo škáry nevytečie lepidlo. Do škár medzi dlaždice môžete vložiť škárovacie krížiky. Táto metóda funguje dobre pri dlažbe s rovnakou veľkosťou. Ak nemajú dlaždice jednotnú veľkosť, je možné tieto rozdiely odstrániť pomocou viac či menej širokých škár. V takom prípade použite namiesto škárovacích krížikov škárovacie kliny.

07

Rovné, priebežné rezy urobte pomocou rezačky na dlažbu. Na veľkoformátové obklady musí byť rezačka na dlažbu dostatočne veľká.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

V prípade, že by zakúpenie prístroja bolo nevýhodné, môžete si ho aj požičať. Po nastavení požadovanej šírky dlaždice môžete použiť doraz. Potom nasaďte na rezačku rezný kotúč a prejdite ním miernym tlakom cez dlaždicu. Potom môžete dlaždicu priamo pomocou zabudovaného zariadenia odlomiť. Reznú hranu klaďte vždy smerom ku stene.

08

Rohy a otvory vyrežete z dlaždice pomocou uhlovej brúsky. Dbajte na bezpečnosť a pri práci s uhlovou brúskou používajte vždy ochranné okuliare! Vyznačte na dlaždici roh alebo otvor. Položte si pod ňu podložku na rezanie, najlepšie z tvrdej peny. Dlaždica musí na podložku bezpečne dosadať. Pri takýchto rezoch zohľadnite šírku rezacieho kotúča. A teraz uhlovou brúskou režte z obidvoch strán podľa vyznačenej línie.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
09

Potom položte dlaždicu do lepidlového lôžka. Aj tu zachovajte určitú medzeru na škáru k priliehajúcim predmetom a ku stene. Potom pokračujte ďalej v práci po radoch.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
10

Na problematických miestach, napr. pri radiátorových rúrkach, musíte do dlaždice vyrezať úzke otvory. Odmerajte si požadovanú šírku a dĺžku a preneste tieto rozmery na dlaždicu. Potom vykonajte dva rezy pomocou uhlovej brúsky. Z dlaždice tak budete môcť vylomiť požadovaný pruh pomocou štiepacích klieští alebo dierovacích klieští na dlažbu. Dbajte na to, aby sa tento kus nerozbil. Vyznačte si požadovanú dĺžku a tento vylomený pruh skráťte na túto dĺžku. Potom naneste na zadnú stranu tohto pruhu lepidlo na dlažbu a položte ho do medzery za radiátorovú rúrku. Vzniknuté škáry sa potom vyškárujú šírkou rezacieho kotúča. Miesto okolo rúrky môžete zakryť rozetou.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
11

Na neobložené steny môžete naniesť soklovú dlažbu. Tá chráni pred vlhkosťou. Ak nemáte vhodnú soklovú dlažbu, môžete ju vyrezať z podlahových dlaždíc. Použite len obidva krajné kusy, aby ste nahor umiestnili vždy iba pôvodný okraj. Šírku sokla si môžete zvoliť podľa vlastného priania, v praxi sa osvedčili rozmery 6 až 8 cm. Pritom naneste na zadnú stranu narezanej soklovej dlaždice lepidlo na dlažbu a priložte ju na stenu. Na príslušnú podlahovú dlaždicu použite podložku, napr. škárovacie kliny. Táto škára sa neskôr vyškáruje trvalo elastickým sanitárnym silikónom.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Škárovanie

12

Pred vyškárovaním by mali byť obklady čisté. Do škárovacej malty sa nesmú dostať zvyšky lepidla alebo ďalšie nečistoty. Ani v škárach dlažby by nemali byť žiadne zvyšky lepidla, aby škárovacia malta mohla preniknúť dostatočne hlboko. Na vyškárovanie plochy je vhodné použiť flexibilnú škárovaciu maltu. Rozmiešajte ju podľa pokynov od výrobcu. Dávkovacie vedro vám uľahčí stanovenie správneho množstva vody. Škárovaciu maltu nanášajte uhlopriečne smerom ku škáram a nechajte ju zatuhnúť.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni
13

Plochu umyte čistou vodu. Hladidlo vždy dôkladne vymyte.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Tip:

Ak si zaobstaráte sadu hladidiel, nájdete v nej aj gumové hladidlo i hladidlo na umytie dlažby. Valčeky na otieranie v nádobe s čistou vodou zaisťujú čistotu hladidla.

14

Prechody medzi podlahovou dlažbou a stenovými obkladmi alebo soklovou dlažbou a taktiež všetky škáry k priliehajúcim predmetom vyškárujte trvalo elastickým sanitárnym silikónom.

Škárovaciu hmotu po nanesení rovnomerne stiahnite pomocou hladidla na škáry.

 Ako položiť dlažbu v kúpeľni

Ako položiť dlažbu na dlažbu

Viete, ako položiť a nalepiť dlaždice na dlaždice? Poradíme vám, ako na to! Mrknite sa na video návod z projektovej dielne HORNBACH a položiť dlaždice na dlaždice bude pre vás hračkou.