Návod

Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví

Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví

Úložné priestory v podkroví sú tak trochu výzvou. Máme pre vás jednoduchý návod, ako vyrobiť úložný priestor v podkroví a misiu dokončiť.

Na tento projekt budete potrebovať

Všetky diely vyrežte podľa rozmerového plánu, rezné hrany skoste brúsnym papierom zrnitosti 120 a v prípade potreby všetky diely ošetrite farbou.
01

Z oboch koncov trámov vyrežte uhol: 47 mm na výšku a 44 mm na dĺžku, aby trámy lícovali jeden s druhým.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
02

Na koncoch trámov na rovnej strane vyznačte uhol 45°, aby bolo možné trámy po rozrezaní položiť do roviny širokou stranou nahor alebo nadol. Konce trámov odrežte pod uhlom pozdĺž značky.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
03

Na koncoch trámov na rovnej strane vyznačte uhol 45°, aby bolo možné trámy po rozrezaní položiť do roviny širokou stranou nahor alebo nadol. Konce trámov odrežte pod uhlom pozdĺž značky.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
04

Položte pripravený diagonálny trám v jednej rovine s bokmi a hornou časťou horného trámu a na hornú časť spodného trámu; dlhou plochou stranou smerom nahor. Predvŕtajte a zahlbte dva otvory pre skrutky na každom konci vo vzdialenosti 20 a 50 mm od vonkajšieho ľavého okraja - neskôr budú zakryté obložením. Teraz priskrutkujte šikmý nosník k nosníkom vždy dvoma skrutkami.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
05

Umiestnite kryciu dosku v jednej rovine (hore, dole a zvonku) na šikmý nosník a priskrutkujte ju zozadu k šikmému nosníku 3 skrutkami. Potom umiestnite ďalší šikmý nosník vo vzdialenosti cca 70 cm, ale neskrutkujte ho pevne.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
06

Medzi pevné a voľné trámy umiestnite dvere. Druhý panel umiestnite doprostred voľných nosníkov. Medzi dvere a oba panely vložte 5 mm dištančné podložky. Teraz vyrovnajte voľné nosníky tak, aby styčné plochy pre dvere boli na oboch stranách rovnaké. Teraz priskrutkujte šikmé nosníky vždy 2 skrutkami tak, aby otvory pre skrutky boli v bočnej vzdialenosti približne 2 cm a aby boli zakryté panelom.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví
07

Umiestnite kryt v jednej rovine s hornou časťou nosníkov a priskrutkujte ho zozadu 3 skrutkami. Takto pokračujte, pokiaľ nebudú pripevnené všetky šikmé nosníky a panely. Potom namontujte skrátené tyčové závesy na dvere. Umiestnite dvere do roviny s hornou časťou trámov, vložte dištančné podložky a pripevnite závesy k trámom steny. Potom priskrutkujte podlahové trámy.

 Ako vyrobiť úložný priestor v podkroví

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať