Návod

Ako postaviť drevený plot

Doba čítania: 4 min.
Ako postaviť drevený plot

Aj bez divokej zveri má plot ešte jednu ochrannú funkciu. Poskytuje bezpečie na vlastnom pozemku. Náš projekt Ako postaviť drevený plot vám pomôže pri práci.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Betónovanie plotových stĺpikov:

01

Pre zabetónovanie plotových stĺpikov vyvŕtajte zemným vrtákom otvory do hĺbky rovnajúcej sa ¼ dĺžky stĺpika s prídavkom cca 20 cm na potrebnú štrkovú drenáž. Otvor ešte rozšírte lopatou, aby vznikol dostatok miesta pre betónový základ.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
02

Do otvoru nasypte štrk do výšky 20 cm. Do štrkovej vrstvy v otvore postavte prvý plotový stĺpik, podoprite ho drevenými latami a vyrovnajte podľa vodováhy.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
03

Potom doplňte ešte štrk do výšky asi 30 cm pod hranu otvoru Zvyšné miesto v otvore vyplňte betónom. Nakoniec hmotu dôkladne utlačte.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
04

Betónový základ navŕšte bližšie k stĺpiku a potom ho postupne rozprestrite smerom k okolitej zemine. Tým bude dobre odtekať dažďová voda a drevo bude stáť v suchu.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot

Usadenie stĺpikov:

05

Alternatívou betónovania stĺpikov je použitie základových pätiek, ktoré sa kováčskym kladivom alebo iným úderovým nástrojom zatlčú do zeme. Nikdy netlčte kladivom priamo na kov.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
06

Pri zatĺkaní do zeme dbajte na zvislú polohu základovej pätky. Teraz môžete postaviť stĺpiky do nosníkov a priskrutkovať ich šesťhrannými skrutkami.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
07

Na použitie pätky v tvare U ako nosníkov vykopte najprv príslušne veľký otvor. Naplňte ho betónom a pätku zatlačte do vlhkého betónu.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
08

Pätku na stĺpik vyrovnajte a betón nechajte stuhnúť. Základová pätka sa potom už nesmie pohnúť.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot

Tip:

Pomocou kotvy a skrutkovacích pätiek možno plotové stĺpiky upevniť i do betónových podkladov. Aby plot dobre držal, použite dostatočne veľké skrutky a hmoždinky. Ich dĺžka by mala byť min. 60 mm (čím vyšší plot, tým dlhšie skrutky a hmoždinky).

Upevnenie plotových prvkov:

09

Plotové prvky s držiakmi upevnite na stĺpiky. Vyvŕtajte otvory na vopred vysústružených miestach pre držiaky.

Vo väčšine prípadov stačia dva plotové držiaky na každú stranu. Do otvorov potom naskrutkujte držiaky.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
10

Teraz môžete zaskrutkovať plotové prvky do plotových držiakov. Použite nerezové skrutky.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot

Osadenie plotových stĺpikov v tvare H:

11

Pomocou nosníkov plotových stĺpikov v tvare H môžete stabilne ukotviť i väčšie pohľadové zábrany. Pre usadenie nosníkov vykopte dieru s hĺbkou cca 80 cm a šírkou 30 cm. Vzdialenosť dier musí zodpovedať šírke prvkov pohľadovej zábrany. Stĺpikové nosníky potom priskrutkujte k plotovým stĺpikom a spoločne ich potom umiestnite do pripravených dier tak, aby sa drevené stĺpiky nedotýkali zeminy. Plotové stĺpiky postavte prostredníctvom oporných lát a drevených hranolov. Potom ich vyrovnajte podľa vodováhy do zvislej polohy. Dodržiavajte presné rozostupy medzi jednotlivými prvkami pohľadových zábran, lebo ich neskoršia oprava už nie je možná.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
12

Pre zaistenie pravidelnej série stĺpikov vám poslúži napínacia šnúra. Otvory vyplňujte betónom až vtedy, ak všetky rozmery a rozostupy presne súhlasia. Pomer betónovej zmesi predstavuje 1 diel cementu, 2 diely piesku a 2 diely štrku.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot
13

Po stuhnutí betónu môžu byť upevnené na stĺpiky plotové držiaky (min. 3 kusy na každú stranu) a naskrutkované prvky pohľadovej zábrany. Použite nerezové skrutky.

Ako postaviť drevený plot
Ako postaviť drevený plot

Upevnenie stĺpikov do muriva:

Pomocou kotiev pre vysoké zaťaženie môžete upevniť ploty či pohľadové zábrany priamo do muriva. Múr musí byť vhodný pre tieto účely a taktiež musia byť zvolené iné metódy upevnenia. Konce skrutiek musia byť zapustené, aby mohli byť umiestnené susedné plotové prvky.