Návod

Ako zabudovať závesné WC

Už vás vaše staré stojace WC omrzelo? Tak to sa potom pustite do projektu a namontujte si nové závesné WC! Je to jednoduchšie, než si myslíte. Pomôžeme vám s realizáciou projektu a vo video návode z projektovej dielne HORNBACH vám ukážeme, ako vymeníte svoje staré stojace WC za nové závesné WC s predstenovým systémom.

Na tento projekt budete potrebovať

Krok za krokom

Demontáž stojaceho WC

01

Najprv uzavrite rohový ventil na splachovacej nádržke a nádržku vypustite (stlačte ovládacie tlačidlo). Teraz povoľte skrutkovanie WC pri podlahe. Ak je na okraji ešte silikónová škára, rozrežte ju pomocou univerzálneho noža. Vytiahnite splachovaciu rúrku z WC a položte ju nabok. Odstráňte WC a vytiahnite pritom z WC pripojovacie hrdlo. Zvyškovú vodu z WC nechajte vytiecť do vedra. Zvyšky silikónu by sa mali čo možno najviac odstrániť. Ak je nainštalovaná protihluková izolácia, môžete ju tiež odstrániť.

 Ako zabudovať závesné WC

Inštalácia predstenového systému

02

Montážny prvok postavte na požadované miesto.

 Ako zabudovať závesné WC
03

A teraz je potrebné stanoviť požadovanú výšku. Pre orientáciu je na predstenovom systéme natlačené metrové pravítko. Na to priložte skladací meter a potom nastavte prvok do výšky. Výška sa počíta vrátane hotovej podlahy.

 Ako zabudovať závesné WC
04

Nastavenie výšky preveďte na spodku u oboch skrutkovaní.

 Ako zabudovať závesné WC
05

Montážny prvok má 90° koleno pre odtok. To nemožno priamo prepojiť s odpadovou rúrou v stene. Ideálne je, ak montážny prvok postavíte trochu bokom od existujúcej odpadovej rúry.

 Ako zabudovať závesné WC
06

Potom použite ďalšie 90° koleno a zastrčením oboch kolien do seba prepojte so stenovým prípojom. Príslušne skráťte montážny prvok na patričný rozmer.

 Ako zabudovať závesné WC
07

Skrátenie vykonajte ideálne pílkou na kov. Reznú hranu obrúste pilníkom alebo brúsnym papierom.

 Ako zabudovať závesné WC
08

Pre spojenie plastových rúrok namažte konce rúrok mazadlom. Dbajte pritom na to, aby boli v rúrkových spojoch umiestnené príslušné tesniace krúžky.

 Ako zabudovať závesné WC
09

Prívod vody pre zabudovanú splachovaciu nádržku v predstenovom systéme je nutné vykonať mimoriadne starostlivo. Netesné spojenie nebude možné neskôr po obložení prvku tak ľahko opraviť. Pôvodný rohový ventil starej splachovacej nádržky sa nahradí 90° kolenom a pripojovacou hadicou. Pri pripájaní postupujte výhradne podľa pokynov výrobcu, ktoré sú priložené ku každému predstenovému systému. Tieto pokyny uvádzajú, ako sa napojenie v predstenovom systéme vykoná. Konečnú montáž pripojovacej hadice vykonajte až po namontovaní kovových profilov, resp. konečnom postavení predstenového systému.

 Ako zabudovať závesné WC

Montáž kovových profilov pre sadrokartón

10

Predstenový systém môžete rovno obložiť sadrokartónovými doskami alebo, ako tu, postaviť širšiu inštalačnú stenu. Spôsob prevedenia záleží na možnostiach vášho priestoru. Pre inštalačnú stenu budete potrebovať konštrukčné profily. Váš predstenový systém pre závesné WC má určitú šírku a výšku. Tiež medzera od steny je daná rúrkovým spojom. A teraz musíte iba stanoviť šírku, kam až má inštalačná stena siahať. Ak stena ihneď po strane narazí na vedľajšiu stenu, vyznačte si na stenu ihneď priebeh prvého profilu. Potom si vyznačte tiež ďalšie profily. Dbajte na to, aby všetky profily prebiehali presne zvisle a vodorovne. Predstenový systém môžete dať po vyznačení opäť stranou. Všetky upevnenia na stenách a na podlahe musia byť presne prispôsobené podľa podkladu.

 Ako zabudovať závesné WC
11

Kovové profily môžete odrezať nožnicami na plech. Ako zvislé profily sa používajú CW profily, takzvané stojanové profily. Ako vodorovné profily sa používajú UW profily, takzvané krajné profily.

 Ako zabudovať závesné WC
12

Inštalačná stena sa postaví tak, že sa podľa možností zasunie predstenový systém pri zemi do jedného UW profilu. Potom budete môcť vytvoriť obklady zo sadrokartónových dosiek ľahšie. Profily, ktoré pripevníte na stenu alebo k podlahe, sa predtým polepia na zadnej strane protihlukovou izolačnou páskou.

 Ako zabudovať závesné WC
13

Potom si predvŕtajte pre upevnenie profily pomocou vrtáka do kovu, profil umiestnite na predurčené miesto a prevŕtajte vrtákom do kameňa. Pripevnenie vykonáte mimoriadne ľahko pomocou klincových hmoždiniek. Zasaďte hmoždinku so skrutkou a zatlčte do otvoru pomocou priloženého skrutkovača. Pre odstránenie, resp. uvoľnenie jednoducho opäť vyskrutkujte skrutku.

 Ako zabudovať závesné WC
14

Po namontovaní profilov na stenu a k podlahe môžete zasadiť predstenový systém. A teraz sa finálne pripoja kolená k odtoku.

 Ako zabudovať závesné WC
15

Prvok ešte raz vyrovnajte pomocou vodováhy a priskrutkujte ho v rozmedzí podlahového profilu k podlahe.

 Ako zabudovať závesné WC
16

A teraz sa na predstenový systém priložia oba stenové držiaky a na stenu sa vyznačia otvory pre upevnenie. Tie potom vyvŕtajte a držiaky priskrutkujte.

 Ako zabudovať závesné WC
17

Presné nastavenie vykonajte pomocou vodováhy. Až bude predstenový systém v správnej polohe, stenové držiaky zafixujte.

 Ako zabudovať závesné WC
18

V tomto kroku môžete dokončiť prívod vody. Dbajte na utesnený spoj.

 Ako zabudovať závesné WC
19

Instalačná stena je pripravená pre zakrytie sadrokartónovými doskami.

 Ako zabudovať závesné WC

Zakrytie predstenovej inštalácie sadrokartónovými doskami

20

Sadrokartónové dosky sa namontujú na čelnú stranu v dvoch vrstvách. To zvýši stabilitu a pevnosť, ktorá je potrebná pre namontovanie závesného WC. Najprv sadrokartónové dosky prirežte pre čelnú stranu. Dosky si môžete vpredu narezať v mieste reznej línie pomocou univerzálneho noža, potom zozadu zlomte a zospodu pri kartóne odrežte. Tým vytvoríte rovné okraje. Výrez na ovládanie splachovacej nádržky sa ideálne vykoná pomocou priamočiarej píly. Vždy si na každom zo 4 rohov vyvŕtajte po jednom otvore pre zasunutie píly a potom vyrežte štvorec. Na sadrokartónové dosky existujú špeciálne pílové listy.

 Ako zabudovať závesné WC
21

Otvory pre závitové tyče a odtok vyvŕtajte príslušne veľkým kruhovým rezačom alebo vŕtacími nástavcami.

 Ako zabudovať závesné WC
Ako zabudovať závesné WC
22

Priložte prvú dosku a skontrolujte, či sedí k vyvŕtaným otvorom. Podľa potreby ešte môžete vykonať úpravy, a to zväčšením otvorov určitým smerom pomocou vhodného náradia. Pre priskrutkovanie dosiek ku kovovým profilom sa použijú rýchlomontážne skrutky so samoreznými závitmi.

 Ako zabudovať závesné WC
23

Spoje dosiek sa naplánujú tak, aby vždy doliehali na jeden kovový profil. Všetky spoje prvej vrstvy sadrokartónových dosiek vytmelte.

 Ako zabudovať závesné WC
24

Potom namontujte druhú vrstvu dosiek. Druhú vrstvu dosiek usporiadajte tak, aby spoje dosiek boli umiestnené v presadení k doskám z prvej vrstvy. To zvýši stabilitu. A potom príde na rad bočná plocha ako jednovrstvový obklad a krycia plocha tiež iba v jednej vrstve. A teraz všetky spoje vytmelte a po zaschnutí obrúste.

Po nalepení obkladov môžete namontovať závesné WC.

 Ako zabudovať závesné WC

Montáž závesného WC

25

Ako prvé musíte skontrolovať existujúce závitové tyče, či sedia k novému WC. Zmerajte si pri WC zástrčnú hĺbku. To je dĺžka, ktorá bude potrebná pre priskrutkovanie WC pomocou upevňovacích matíc.

 Ako zabudovať závesné WC
26

Závitové tyče teraz naskrutkujte do stanovenej veľkosti. Medzera obidvoch tyčí musí sedieť k novému WC.

 Ako zabudovať závesné WC
27

Na pripojovacie hrdlo (silnú rúru) najprv nasaďte tesnenia. Potom naneste mazadlo na gumu a nasaďte ju na prípoj WC. Teraz položte ideálne dozadu šikmo cez zadnú stranu WC vodováhu a označte si rúrku tak, aby označenie lícovalo so zadnou stranou WC.

 Ako zabudovať závesné WC
28

Potom nasaďte pripojovacie hrdlo do stenového prípoja a označte v zarovnaní s povrchom obkladu.

 Ako zabudovať závesné WC
29

Rozdiel medzi oboma vyznačenými miestami je rozmer, o ktorý je teraz potrebné skrátiť rúrku od konca.

Požadovaná dĺžka splachovacej rúrky sa stanoví rovnakým spôsobom ako u pripojovacieho hrdla. Obidve rúrky potom skráťte pílkou na kov a rezné hrany obrúste pilníkom alebo brúsnym papierom.

 Ako zabudovať závesné WC
30

A teraz môžete finálne nasunúť obidve rúrky na WC.

 Ako zabudovať závesné WC
31

Pred priskrutkovaním WC na stenu je ešte nutné nainštalovať protihlukovú izoláciu. Buď použite protihlukovú dosku (protihluková sada) alebo zúbkovanú rýchlomontážnu pásku. Tá plní ten istý účel. Protihluková izolácia zabraňuje prenášaniu hluku a navyše odstraňuje drobné nerovnosti na stene. Bez protihlukovej izolácie by mohlo pri skrutkovaní dôjsť k poškodeniu steny či WC.

 Ako zabudovať závesné WC
32

Potom nasaďte WC na obidve závitové tyče, nasuňte plastové a kovové podložky a utiahnite ručne matice. Skontrolujte pomocou vodováhy, či je WC vo vodorovnej polohe, a potom finálne dotiahnite otvoreným kľúčom. Na záver ešte nasaďte zakrývacie krytky na matice.

 Ako zabudovať závesné WC

Montáž WC dosky

33

Montážou WC dosky sa môže výrobok od výrobku mierne líšiť. Obidve upevňovacie hmoždinky zastrčte do predurčených otvorov na WC. Potom zasaďte držiaky do hmoždiniek.

 Ako zabudovať závesné WC
34

A teraz upevnite WC dosku na oba držiaky. Tie sú otočné, vďaka čomu je možné ich upraviť presne na šírku podľa WC dosky. Keď bude WC doska presne sedieť, stlačte aretáciu a sedadlo opäť odoberte. Držiaky potom finálne dotiahnite skrutkovačom a nasaďte zakrývacie rozety. Teraz nasaďte WC dosku a nechajte zapadnúť na držiaky.

 Ako zabudovať závesné WC
35

Na záver vyškárujte WC pri stene sanitárnym silikónom a stiahnite silikón dohladka pomocou hladidla na škáry.

 Ako zabudovať závesné WC

Tipy & triky

Chcete prestavať kolmý WC vývod na vodorovný? Žiadny problém! Za týmto účelom jednoducho zabudujte pravouhlý odtokový oblúk, ktorý nasuniete na vodorovný vývod.

A ak bude teraz medzi WC a stenou väčšia medzera, môžete použiť predĺženie splachovacej rúrky.

Témy, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako vymeniť stojace WC

Stojace WC zvládnete vymeniť sami za necelé 3 hodiny. V našom video návode z projektovej dielne HORNBACH vám ukážeme, ako demontovať stojace WC a aké pomôcky budete potrebovať pre montáž novej WC misy. Jednoduchá výmena viac