Platí len pri on-line objednávke 4 rolí tapiet rovnakého druhu.