Služby

Otázky k Profi servisu

Doba čítania: 4 min.
Otázky k Profi servisu

Chcete sa ešte niečo opýtať?

Tu sú odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa Profi servisu. Nenašli ste svoju otázku alebo pripomienku? Tak kontaktujte svoj Profi tím. Osobne, telefonicky alebo emailom.

Žiadosť o Profi kartu

Čo je Profi karta?
Profi karta je kreditná karta, ktorá vám umožňuje nakupovať s odloženou splatnosťou vo vašich predajniach HORNBACH v Slovenskej republike.

Ako získam Profi kartu?
Jednoducho: stiahnite si formulár žiadosti (PDF, 2 091 KB) vytlačte ho a vyplňte. Spolu so živnostenským listom, resp. úradným potvrdením a po predložení občianskeho preukazu ich odovzdajte na zákazníckom servise.

Ako dlho bude trvať, než Profi kartu dostanem?
V HORNBACHu dostanete prechodnú Profi kartu ihneď - predpokladom je bonita. Konečnú profikartu dostanete za približne 14 dní od svojho Profi tímu.

Je online žiadosť bezpečná?
Myslíme si, že profesionáli ako vy, kladú veľký dôraz na bezpečnosť. A preto si žiadosť vytlačte, vyplňte a potom navštívte vašu predajňu. Môžete si tak byť istý, že vaše údaje počas procesu spracovania žiadosti nikto iný neuvidí.

Prečo potrebuje HORNBACH živnostenský list?
Živnostenský list potrebujeme z právnych dôvodov. Tak bude zaistené, že Profi kartu získajú len profesionáli.

Platobné funkcie a realizácia platby

Kedy sa moje nákupy odpočítajú?
Rovnako, ako v prípade kreditnej karty, dostanete raz mesačne poštou vyúčtovanie. Vyúčtovanie prebieha teda čiastočne 5 týždňov po vašom nákupe - to vám dáva dostatok času na ukončenie predchádzajúceho projektu a na vystavenie faktúry.

Ako prebieha vyúčtovanie na konci mesiaca?
Môžete sa rozhodnúť buď pre zúčtovacie riadenie alebo zaplatiť prevodom po obdržaní vyúčtovania.

Kto určuje limit karty?
Vy sami rozhodnete, aký chcete mať nákupný limit a o ten požiadate. Finálne rozhodnutie - na základe vašej žiadosti - vykoná poverená banka.

Môžem platiť Profi kartou aj v iných predajniach HORNBACH?
Samozrejme! Platba Profi kartou je možná vo všetkych predajniach HORNBACH v Slovenskej republike.

Niekam som založil(a) účet z predajne. Čo teraz?
To nie je žiadny problém. Jednoducho zavolajte svojmu pracovníkovi podpory pre profi zákazníkov. Ten vám zaobstará čo najrýchlejšie výtlačok faktúry!

Niekam som založil(a) mesačné vyúčtovanie. Čo teraz?
To nie je žiadny problém. Kontaktujte svojho profi poradcu vo vašej predajni.

Je možné pri nákupe s Profi kartou odlíšiť, pre ktorý objekt/stavbu bol nákup urobený?
Áno. S Profi kartou máte možnosť svoje nákupy priradiť k určitým objektom/stavbám - jednoducho na základe čísla objednávky. Pre každý objekt/stavbu si môžete stanoviť maximálne 12 miestne alfanumerické označenie (tzn. písmená a čísla), ktoré pri nákupe zadávate pri pokladni. Vaše označenie sa potom zobrazí na vašom dennom vyúčtovaní a taktiež budú na mesačnom vyúčtovaní všetky nákupy zoradené a roztriedené podľa stavby: 1. číslo stavby, 2. číslo karty, 3. dátum nákupu. Tak budete mať stále prehľad o tom, koľko ste pre ktorú stavbu zaplatili.

Ostatné

Profi kartu už mám, ale zmenil(a) som adresu alebo iný údaj. Čo teraz?
Jednoducho kontaktujte vášho profi poradcu vo vašej predajni.

Platnosť mojej Profi karty za chvíľu končí. Čo sa stane potom?
Automaticky pre vás vystavíme novú Profi kartu. Akonáhle bude na predajni pripravená na vyzdvihnutie, budeme vás o tom informovať správou.

Stratil(a) som svoju Profi kartu, resp. karta mi bola odcudzená. Čo teraz?
Neodkladne o tom informujte vášho profi poradcu vo vašej predajni.

Chcem zmeniť svoj spôsob platby, ako to mám urobiť? Informujte vášho profi poradcu vo vašej predajni.